top of page
SHARE:

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
adviseur business control

PRINT PAGINA

32-36 uur per week, maximaal € 75.455,- bruto per jaar (schaal 11)

‘Zie jij jezelf werken als Adviseur Business Control? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) werken om samen bij te dragen aan de Planning & Control van deze organisatie en een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!’

 

Collega’s Inge en Wilbert vertellen:

‘Relevante werkgever, leuke collega’s en veel werk.’

 

‘De samenwerking met bevlogen en betrokken professionals geeft me veel energie. Werken in een relatief klein team betekent dat ik betrokken ben bij alle facetten van Planning & Control en er ruimte is om de uitdagingen op te pakken die het best bij mij passen. Tot slot staat de organisatie aan de frontlinie bij actuele thema’s die mij aan het hart gaan zoals klimaat, energietransitie en een schone en veilige leefomgeving.’

 

 

Wat bieden wij jou:

 • Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal functieschaal 11 (cao SGO); € 5.372,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Dit is een nieuwe functie. Een formele waardering op de functie moet nog plaatsvinden.

 • Een individueel keuzebudget van 17,05% per   maand. Het IKB is vrij opneembaar of te gebruiken voor bijvoorbeeld aankoop van een  fiets of extra vakantie-uren.

 • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,  bijvoorbeeld door het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen.

 • Binnen de ODRU werken we plaats- en tijdonafhankelijk. Dit betekent dat je, in overleg met collega’s, de mogelijkheid hebt om je werk deels vanuit huis te doen.

 • Laptop en een telefoon. Budget voor het Arbo-proof inrichten van je thuiswerkplek.

 • Een aantrekkelijke baan in een collegiale,    informele werkomgeving.

 • Een mooie en goed te bereiken werkomgeving   in het Huis voor de Provincie in Utrecht.

 • Regelmatig informele activiteiten zoals een afdelingsuitje, jaarlijks personeelsfeest en het kerstfeest. Ook hebben wij een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert.

 

 

Als ‘Adviseur Business Control’ gaat je functie er zo uit zien:

Je bent sparringpartner voor een één of meerdere afdelingshoofden uit het MT en faciliteert hen in hun verantwoordelijkheid voor integraal management.

Daarnaast staan we voor interessante uitdagingen waaraan jij een eigen bijdrage kunt leveren, zoals de verdere professionalisering van de P&C cyclus en het eenvoudiger maken en automatiseren van een aantal onderdelen van de administratie. Je hebt een trekkersrol binnen het team  op het gebied van projectmatig werken en innovatie. Je kan als opdrachtnemer op programma’s worden  ingezet waarbij meerdere disciplines vanuit de ODRU zijn betrokken.

 

De specifieke taken en verantwoordelijkheden zien er in grote lijnen als volgt uit:

 • Samen met de controller stel je het financiële beleid op, zoals de kadernota met het uurtarief. Ook lever je een bijdrage aan de diverse P&C documenten zoals de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging en prognoses. Je hebt bij één of meerdere van deze P&C documenten een  trekkersrol.

 • Je maakt bedrijfseconomische analyses voor de korte- en langetermijnplanning van de organisatie en adviseert hierover aan de directeur, het MT en het bestuur. Een voorbeeld hiervan  is het, in samenwerking met het MT, onderzoeken waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn.

 • Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C, zoals het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek. Je maakt hiervoor voorstellen en adviseert  onze stakeholders daarover.

 • Je verricht analyses op de rapportages ten behoeve van de bedrijfssturing en verantwoording en kan indien nodig in de BI-tool dashboards ontwikkelen en bouwen.

 • Je helpt bij de doorontwikkeling en monitoring van de werking van instrumenten op het gebied  van business control, zoals kwaliteitszorg, (bestuurs)rapportages en risico- en procesmanagement. Je adviseert het lijnmanagement hierover.

 • Je onderhoudt regionale en landelijke contacten en deelt kennis met vakspecialisten van andere omgevingsdiensten, gemeenten en de provincie.

 • Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs)rapportages op ten behoeve van het  bestuur en het MT. Hierbij zorg je ervoor dat men tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie.

 • Je ondersteunt de afdelingshoofden bij het maken van hun jaarlijkse afdelingsplannen. Mede door jouw bijdrage in de realisatiegesprekken met de afdelingshoofden en directeur, blijven deze  plannen ‘levend’.

 

Naast deze werkzaamheden ben je een vakinhoudelijke vraagbaak voor je collega’s van het stafteam Planning & Control. Waar nodig begeleid je jouw collega’s en toets je collegiaal de kwaliteit van de producten.

Voor de controller ben je het eerste aanspreekpunt. Bij haar afwezigheid neem je de coördinatie van de werkzaamheden van het team P&C over en stuur je de medewerkers aan.

 

 

Je gaat deel uitmaken van de afdeling Planning & Control:

Samen met vier collega’s ondersteun je de  ODRU op het vlak van financial en business control. Onze stakeholders zijn het bestuur, het MT en de clustercoördinatoren. We werken nauw samen met diverse vakdisciplines van het bestuurs- en het bedrijfsbureau (zoals Relatiemanagement, HRM, Informatiemanagement, Communicatie en Inkoop).

Je wordt aangestuurd door de controller. Naast het werk maken we ook tijd om leuke activiteiten met elkaar te doen.

 

 

Wie zijn we en wat doen we:

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten.

 

De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Wij doen ons werk met ruim 200 collega’s in een collegiale en informele werkomgeving.

 

Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht.

Jouw bijdrage aan onze omgeving?

Je bent een stevige en prettige gesprekspartner voor zowel het management als je naaste collega’s. Je houdt van doorpakken, bent nauwkeurig en weet je hoofd koel te houden wanneer het even hectisch wordt. Daarnaast ben je een leergierige en nieuwsgierige professional. Je denkt in mogelijkheden en je vindt het leuk om ingewikkelde vraagstukken uit te pluizen en daarover advies te geven. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je daarbij collega’s, managers en bestuurders opzoekt voor de nodige afstemming en samenwerking. Het behalen van goede resultaten, maar tegelijk de nodige humor op het werk zorgen  er voor dat jij jouw werkdag met energie afsluit.

Verder breng je mee:

 • WO werk en denkniveau.

 • Tenminste vier jaar relevante  werkervaring.

 • Gevorderde kennis van Excel en ervaring met financiële administratiesoftware (bij voorkeur Afas Profit).

 • Ervaring met business intelligence software  zoals QlikSense of Power BI is een pré.

 • Vernieuwingsgerichtheid en omgevingsbewustzijn.

 • Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als  op papier.

 • Overtuigingskracht en projectmatig kunnen werken.

 • Resultaatgerichtheid en nauwkeurig werken.

 

Solliciteren

Public Search verzorgt de werving voor de ODRU. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Klaartje Vaandrager op telefoonnummer 06-18085359 of stuur je cv naar kvaandrager@publicsearch.nl.

Klaartje Vaandrager.png

 

Klaartje Vaandrager

Recruiter Lokale Overheid

06 180 853 59 

kvaandrager@publicsearch.nl

 

bottom of page