top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

AMSTA 

BUSINESS CONTROLLER 

Voor Amsta, een grote en veelzijdige zorgaanbieder in Amsterdam, zoeken wij voor vast een business controller voor 32-36 uur.

 

Zowel de VVT- als de VG sector is (financieel) voortdurend in beweging. Dit brengt voor Amsta uiteenlopende uitdagingen en wisselende omstandigheden met zich mee. Amsta wil met deze business controller verder bouwen aan een zorgaanbieder die op alle fronten ‘in control’ is en blijft. In de meerjaren ambitie “beter worden waar we goed in zijn” heeft Amsta haar ambities uiteengezet aan de hand van vijf opgaven: invulling geven aan zorgvisie en kwaliteitsbeleid, arbeidsmarktopgave, vastgoedopgave, ICT-opgave en innovatie en financiële beheersing en sturing.

 

De organisatie:

Amsta is een zorgaanbieder voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en ieder ander die behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. De cliënt kan bij Amsta rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en liefdevolle ondersteuning. Vanuit deze kernwaarden ambieert Amsta een kwalitatief goede zorgaanbieder te zijn bij wie de cliënt en zijn behoefte centraal staan. Amsta levert de zorg en ondersteuning aan ruim 2.200 cliënten in en vanuit circa 30 grotere en kleinere locaties in Amsterdam. Management en teams in de locaties worden centraal ondersteund op gebied van financiën en control, vastgoed, ICT, HRM, kwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling.

 

Plaats in de organisatie:

De business controller maakt onderdeel uit van de afdeling concern control (5 fte). Hieronder vallen drie business controllers en twee risk controllers. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de concerncontroller, die weer direct verantwoording aflegt aan het bestuur.

 

De functie:

Op basis van gelijkwaardigheid helpt de business controller de verantwoordelijke managers bij het maken van de juiste (financiële) keuzes en het opvolgen daarvan. Niet alleen bij de lopende bedrijfsvoering maar ook bij toekomstige kansen en knelpunten. De business controller ondersteunt en adviseert op tactisch en strategisch niveau het (zorg)management bij de ontwikkeling en uitvoering van de planning & control cyclus, met als doel het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

 

Werkzaamheden:

 • Gesprekspartner zijn van de klantgroepmanagers/clustermanagers en hen adviseren en helpen in hun rol als resultaatverantwoordelijke manager.

 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van de (meerjaren)begroting en de periodieke maandrapportages in het kader van de bedrijfsvoering op verschillende gebieden.

 • Verdiepende analyses ten aanzien van de zorg en draagt bij aan het goed aansluiten van de interne bedrijfsvoering op externe eisen, en ontwikkelingen, en aan het inzichtelijk maken van kansen en mogelijkheden (o.a. adviseren van management t.a.v. business cases).

 • Verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen op basis van analyses van managementinformatie vanuit diverse bronnen (intern en extern).

 • Je analyseert voortdurend de resultaten (financieel/niet-financieel) en ondersteunt het primair proces in het maken van rapportages, verbeterplannen en prognoses.

 

Profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde economische of bedrijfskundige opleiding op hbo of wo niveau.

 • Ruime relevante werkervaring in een soortgelijke functie als controller met daarbij aantoonbare kwaliteiten als gesprekspartner op managementniveau.

 • Kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de (langdurige) zorg is een sterke pré.

 • Een teamspeler: klantgericht ten behoeve van het management, regie nemend in de afstemming met collega’s.

 • Kerncompetenties: bevlogen, ontwikkelen, stimuleren, verbinden en ondernemen.

 • Affiniteit met moderne BI-tools zoals bijvoorbeeld Infent en Power BI.

 

Ons aanbod:

 • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen wordt gestimuleerd.

 • Uitgangspunt is een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract.

 • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.

 • Amsta is een echte Amsterdamse organisatie, medewerkers en bewoners zijn net zo divers als de stad en haar inwoners. Met verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Iedereen is welkom.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Amsta. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Stéphanie Kuipers 06-18528145 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u sturen naar skuipers@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page