top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Amsta

Concerncontroller

Voor Amsta, zorgaanbieder in Amsterdam, zoeken wij voor vast de concerncontroller.

 

Amsta heeft het afgelopen jaar voor verschillende interne en externe uitdagingen gestaan en wil met deze concerncontroller verder bouwen aan een zorgaanbieder die op alle fronten ‘in control’ is. Vraagstukken die er liggen raken onder meer het vastgoed, de capaciteit, de organisatiestructuur en de arbeidsmarkt.

 

De organisatie:

Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven.

Soms brengt het leven mensen in een situatie waarin zelfstandig functioneren niet langer gaat. Als ondersteuning door naasten niet meer voldoende is, kunnen mensen voor wonen, zorg en welzijn terecht bij Amsta. Amsta is er voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en anderen in Amsterdam die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Amsta levert de zorg en ondersteuning aan ruim 2.200 cliënten in en vanuit ruim 25 grotere en kleinere locaties. Management en teams in de locaties worden centraal ondersteund op gebied van financiën en control, vastgoed, ICT, HRM en organisatieontwikkeling.

 

De functie:

De concerncontroller ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en adviseert hen over de financiële situatie van de organisatie.

Hij/zij signaleert kansen en risico’s en stelt zich ten doel om optimaal te faciliteren in het ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. Het gaat daarbij om actueel inzicht en voorspellend vermogen met betrekking tot de financiële prestaties en de bedrijfsvoering, het vertalen hiervan naar goede management- en stuurinformatie, het vergroten van het sturend vermogen van leidinggevenden en teams en de advisering over verbeteracties om in control te komen. 

 

Werkzaamheden:

 • Geeft leiding aan de afdeling concern control. Deze bestaat uit vijf controllers (business/ financial) en één medewerker AO/IC.
  Er ligt voor de afdeling een kans om zich met de nieuwe concerncontroller verder te ontwikkelen en de Controlafdeling binnen Amsta te positioneren.

 • Verantwoordelijk voor het financiële meerjarenplan, de begroting en financieringsvraagstukken (treasury).

 • Doorontwikkelen van het strategisch controlbeleid, administratief beleid en bedrijfsinformatie-beleid voor de organisatie.

 • Adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de financiële positie van de organisatie.

 • Maakt deel uit van het managementteam (KGO).

 • Neemt deel aan de vergadering met de Financiële commissie Raad van Toezicht.

 • Signaleren van externe risico’s en op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen.

 

Profiel:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op universitair niveau.

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de (langdurige) zorg.

 • Meerdere jaren aantoonbare ervaring in soortgelijke functie.

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden.

 • Kritische sparringpartner.

 • Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Goede contactuele vaardigheden om verbindend te zijn naar interne en externe professionals, managers, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

 • Kerncompetenties: ontwikkelen, stimuleren, verbinden en ondernemen.

 

Ons aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is.

Salariëring is volgens de CAO VVT (functiegroep 75, tot max. € 7.870,99 bpm, exclusief vakantietoeslag en 7,4 % eindejaarsuitkering). Bij Amsta bieden wij hierbij een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor Amsta. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page