top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

AMSTA

RISK CONTROLLER 

Voor Amsta, een grote en veelzijdige zorgaanbieder, zijn wij op zoek naar een risk controller voor 32 tot 36 uur. Een nieuwe functie met ruimte om die te ontwikkelen!

 

Zowel de VVT- als de VG sector is (financieel) voortdurend in beweging. Dit brengt voor Amsta uiteenlopende uitdagingen en wisselende omstandigheden met zich mee. Amsta wil met deze risk controller verder bouwen aan een zorgaanbieder die op alle fronten ‘in control’ is en blijft. Vraagstukken die er liggen raken onder meer de zorgvisie en het kwaliteitsbeleid, financiële stuurkracht, het vastgoed, de capaciteit en de arbeidsmarkt.

De organisatie:

Amsta is een zorgaanbieder voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en ieder ander die behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. De cliënt kan bij Amsta rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en liefdevolle ondersteuning. Vanuit deze kernwaarden ambieert Amsta een kwalitatief goede zorgaanbieder te zijn bij wie de cliënt en zijn behoefte centraal staan. Amsta levert de zorg en ondersteuning aan ruim 2.200 cliënten in en vanuit circa 30 grotere en kleinere locaties in Amsterdam. Management en teams in de locaties worden centraal ondersteund op gebied van financiën en control, vastgoed, ICT, HRM, kwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling.

 

Plaats in de organisatie:

De risk controller maakt onderdeel uit van de afdeling concern control (5 fte). Hieronder vallen drie business controllers en twee risk controllers. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de concerncontroller, die weer direct verantwoording aflegt aan het bestuur.

 

De functie:

De risk controller helpt en ondersteunt de verantwoordelijke managers bij het maken van de juiste keuzes omtrent risicomanagement bij de inrichting van bedrijfsprocessen. Risicomanagement is een lijnverantwoordelijkheid waarbij de nieuwe Risk controller in afstemming met het verantwoordelijke management werkt aan de opbouw, implementatie en borging van een systeem van interne beheersingsmaatregelen.

 

Werkzaamheden:

 • Het doorontwikkelen van de visie op een ‘risk based' AO/IC functie

 • Het opstellen en periodiek actualiseren van de risicomatrix met de strategische, tactische en operationele risico’s.

 • Het meten, signaleren, analyseren, rapporteren en adviseren over risico’s binnen de werkprocessen.

 • Het ontwerpen en onderhouden, in samenwerking met de andere ondersteunende afdelingen, van de processen en procedures ter beheersing van geïdentificeerde risico’s

 • Het initiëren en het invoeren van risicobeheersingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen en –systemen.

 • Het zelfstandig uitvoeren van periodieke, interne controles, steekproeven en audits.

 • Het opstellen van een periodieke onafhankelijke rapportage voor de Raad van Bestuur en management over de werkzaamheden, bevindingen en opvolging van de verbeterplannen.

 • Het opzetten en laten uitvoeren van het intern controleplan inzake de administratieve organisatie en interne controle voor het proces van indicatie tot en met declaratie, waarbij onder meer de rechtmatigheid van zorglevering en de juistheid van de declaratie wordt beoordeeld.

 • Het inhoudelijk coachen van de huidige parttime medewerker AO/IC.

 • Het ontwikkelen van relevante rapportages in de Power BI-tool

 

Profiel:

 • Een afgeronde HBO of WO opleiding bij voorkeur richting finance & control, economie en/of accountancy

 • Zorg-affiniteit en ervaring met de inrichting en beheersing van processen binnen de zorg

 • Kennis van de algemene inrichtingsprincipes administratieve organisatie en interne controlemaatregelen

 • Kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg

 • Zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden heb jij in het bezit;

 • Je bent pragmatisch, analytisch, kan goed omgaan met weerstanden en vooroordelen, is sensitief en veerkrachtig.
   

Ons aanbod:

 • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen wordt gestimuleerd.

 • Uitgangspunt is een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract.

 • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.

 • Amsta is een echte Amsterdamse organisatie, medewerkers en bewoners zijn net zo divers als de stad en haar inwoners. Met verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Iedereen is welkom.

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Amsta. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Stéphanie Kuipers 06-18528145 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u sturen naar skuipers@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page