top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

strategisch adviseur concerncontrol / plaatsvervangend concerncontroller

Melissa.png

De Almeerse Scholen Groep staat voor breed toegankelijk goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar (21.000 leerlingen). De opdracht van ASG is om jonge mensen op de samenleving voor te bereiden. Hun visie is dat primair en voortgezet onderwijs zich moeten blijven vernieuwen en verbeteren om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Samen geven zij kleur aan goed onderwijs. Door hun kwaliteit en diversiteit kunnen zij kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past. De Almeerse Scholen Groep is een onderwijsbestuur met 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Als een van de grootste werkgevers van Flevoland (2.200 collega’s) en een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland (begroting € 165 miljoen) hebben zij medewerkers veel te bieden.


Door een herinrichting van de organisatie heeft zich een afdeling Concerncontrol  gevormd, die het College van Bestuur (CvB) over uiteenlopende thema’s adviseert. Dit zijn strategische, zoals bedrijfskundige, bestuurskundige vraagstukken, alsmede het toetsen van beleidsmatige vraagstukken. Voor deze afdeling zoeken wij een:

 

 

Strategisch Adviseur Concerncontrol / plaatsvervangend Concerncontroller

 

Er is veel te doen in het onderwijs. Door een nieuw te varen koers staan er vier kernwaarden centraal, namelijk: Goed en toegankelijk onderwijs, Personeel in positie, De meerwaarde van ASG en Partnerschap. Als Adviseur Concerncontrol adviseer je over uiteenlopende strategische vraagstukken en ben je adviseur in de volle breedte van het woord. Dit naast het politieke speelveld dat continu in beweging is. Het team is onafhankelijk en valt direct onder het CvB. Het team waarin je komt te werken is een ambitieuze, betrokken groep, waar visies worden gedeeld en discussies worden aangegaan. Het team is vooruitstrevend en wil keer op keer verbeteren.

 

De functie:

Je adviseert het CvB integraal en breed over beleidsterreinen heen (inhoudelijk en financieel). Daarnaast ondersteun je  het CvB en de organisatie bij het bereiken van de strategische doelen van ASG. Je bent de spin in het web en hebt direct contact met alle geledingen van de organisatie: de VO-scholen, de PO scholen, het Bestuursbureau en het Servicebureau.

 

Je bent verantwoordelijk voor:

 • het uitwerken en doorvoeren van concern brede ontwikkelingen (b.v. nieuw reservebeleid, ondersteuning bij strategievorming en ontwikkeling van besturing- en beheersingsinstrumenten);

 • adviseert het CvB bij de besluitvorming over uiteenlopende zaken zoals het lerarentekort;

 • toetsen van de kwaliteit en adviseren over de concern brede P&C-producten (o.a. kadernota, concernbegroting en meerjarenbegroting). Daarmee (mede) monitoren van de financiële positie van ASG als geheel;

 • het uitvoeren van onafhankelijk intern onderzoek;

 • het vertegenwoordigen/deelnemen aan externe overleggen zoals bij de PO- en VO-Raad;

 • vervangen van de Concerncontroller (indien afwezig).

 

De afdeling:

Het team Concerncontrol bestaat uit de Concerncontroller, de adviseur Concerncontrol en de adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC. Daarbinnen geeft de adviseur Concerncontrol vorm aan advisering aan het CvB (breed). De adviseur Concerncontrol draagt hiermee bij aan het bereiken van de (strategische) doelstellingen van ASG en het invullen van de ‘third line of defence’. De adviseur concerncontrol valt in de aansturing onder de concerncontroller.

Profiel:

Bestuurlijk, onafhankelijk, integer, integraal en strategisch denkende (en handelende) adviseur met gevoel voor verhoudingen. Ben jij die stevige gesprekpartner die goed in staat is om mensen te verbinden en te overtuigen? In deze rol is het van belang dat je goed kunt bewegen binnen het uitdagende speelveld van verschillende stakeholders. Je bent zelfstandig en verliest je rol als teamspeler in een klein team niet uit het oog. Je bent proactief en analytisch ingesteld. Je gaat daadkrachtig te werk en je kunt overzicht en inzicht creëren.

 

Qua opleiding en ervaring:

 • beschik je minimaal over een afgeronde (bestuurs-, bedrijfskundige of economische) opleiding op universitair niveau;

 • een post-doc is een pre, bijv. een MBA of RC;

 • heb je veel ervaring met het adviseren van strategische vraagstukken;

 • ervaring binnen een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met ASG;

 • kennis van en ervaring met het inrichten, optimaliseren en beheersen van processen;

 • in staat is deze nieuwe functie mede vorm te geven;

 • gevoel voor humor heeft en integer is.

 

Arbeidsvoorwaarden:

 • een aanstelling voor een jaar dienstverband (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;

 • inschaling voor deze functie in schaal 13, maximaal € 6.178  bruto per maand (Conform CAO VO);

 • zeer goede arbeidsvoorwaarden rond pensioen, scholing, vakantieverlof (circa 10 weken per jaar), 8 % vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

 • uitstekend bereikbaar met de auto of OV (gelegen aan het station Almere Centrum)

 

Solliciteren:
Public Search verzorgt de werving voor de Almeerse Scholengroep (ASG). Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root op telefoonnummer 06 28 931 992 of Melissa Anthonio op telefoonnummer 06 386 90 104 of stuur je cv naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl.

bottom of page