DOWNLOAD:
SHARE:

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

adviseur risicomanagement, compliance en ao/ic

De Almeerse Scholen Groep staat voor breed toegankelijk goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar (21.000 leerlingen). De opdracht van ASG is om jonge mensen op de samenleving voor te bereiden. Onze visie is dat ons primair en voortgezet onderwijs zich moeten blijven vernieuwen en verbeteren om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Samen geven we kleur aan goed onderwijs. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past. De Almeerse Scholen Groep is een onderwijsbestuur met 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Als een van de grootste werkgevers van Flevoland (2.200 collega’s) en een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland (begroting € 165 miljoen) hebben wij onze medewerkers veel te bieden.


Voor het team Concerncontrol zijn wij op zoek naar een

 

Teamlid Concerncontrol - Adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC

1,0 fte

 

De teamleden van Concerncontrol bekleden de positie van strategisch adviseur van het College van Bestuur. Het team is onafhankelijk en is direct onder het College van Bestuur gepositioneerd. Zij adviseren het College van Bestuur integraal en breed over beleidsterreinen heen (inhoudelijk en financieel). Daarnaast ondersteunen het College van Bestuur en de organisatie bij het bereiken van de strategische doelen van ASG. Vanuit deze rol en positie heeft het team Concerncontrol direct contact met alle geledingen van de organisatie: de VO-scholen, de PO scholen, het Bestuursbureau en het Servicebureau. Het team Concerncontrol voert de ‘third line of defence’ uit. De ‘second line of defence’ wordt uitgevoerd door het team Informatiemanagement, Planning & Control en team Administratie & Beheer van het Servicebureau. De ‘first line of defence’ is belegd bij de scholen.

De functie:

Wij zoeken een bestuurlijk en organisatie sensitieve, integraal denkende (en handelende) adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC. Je weet op basis van natuurlijke autoriteit, overzicht van de organisatie, vakmanschap en ruime ervaring met het werkterrein, de bedrijfsvoering van ASG (mede) structureel te verbeteren.

 

Het team Concerncontrol bestaat uit de Concerncontroller, de adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC en de adviseur Concerncontrol. Daarbinnen geeft de adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC vorm aan beheersing vanuit de ‘third line of defence’. Dat doet de adviseur niet alleen, maar in samenwerking met het team Concerncontrol. De adviseur valt in de aansturing hiërarchisch en functioneel onder de Concerncontroller.

 

De kerntaken:

 • Borgen van risicobeheersing binnen ASG (o.a. doorontwikkeling van integraal risicomanagement en ondersteuning van de organisatie bij borging);

 • Toezien op, rapporteren en adviseren over het voldoen van ASG aan in- en externe wet- en regelgeving (breed) aan het College van Bestuur (o.a. analyse conflicts of interest en frauderisico inventarisatie);

 • Toezien op, rapporteren en adviseren over de aanwezigheid, juiste inrichting en uitvoering van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen aan het College van Bestuur (o.a. opstellen en uitvoeren van interne controleplan en begeleiden van proceseigenaren);

 • Toezien op, rapporteren en adviseren over de werking van de financiële administratie en planning & control cyclus conform de vastgestelde regels en procedures aan het College van Bestuur;

 • Ondersteuning van het College van Bestuur bij het bereiken van de strategische doelstellingen van de Almeerse Scholen Groep via gevraagd en ongevraagd advies op bovenstaande gebieden;

 • Ondersteuning van het College van Bestuur via het uitwerken en doorvoeren van concern brede intern en extern ingegeven ontwikkelingen (b.v. nieuw reservebeleid, ondersteuning bij strategievorming en ontwikkeling van besturing- en beheersingsinstrumenten);

 • Op verzoek van het College van Bestuur uitvoeren van onafhankelijk intern onderzoek.

 

Profiel:

 • Beschikt over een afgeronde bedrijfseconomische/bedrijfskundige/bestuurskundige opleiding op universitair niveau;

 • Een post-doc opleiding gericht op risicomanagement, compliance en/of AO/IC, b.v. een RC, RA of RO opleiding, is hierbij een pre;

 • Beschikt over bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;

 • Beschikt over uitstekende advies- en communicatievaardigheden (woord en schrift), met een flinke dosis overtuigingskracht;

 • Onafhankelijk tot analyses en adviezen komt en draagvlak creëert door objectiviteit

 • Zelfstandig en resultaatgericht is en op de juiste momenten weet af te stemmen met collega’s en leidinggevende

 • In staat is om positie te verwerven op basis van natuurlijke autoriteit en onomstreden vakkennis

 • Kennis heeft van en ervaring met de inrichting en werking van de financiële administratie en planning & control

 • Ervaring heeft in een vergelijkbare functie en vak volwassen is op het terrein van risicomanagement, compliance en AO/IC. Ervaring met de opzet en invoering van integraal risicomanagement is hierbij een pre:

 • Ervaring heeft op een vergelijkbare positie op concern niveau in een organisatie;

 • Ervaring heeft binnen een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met ASG: Beschikt over helikopterview over de gehele organisatie vanuit financieel en niet financieel perspectief: In staat is het onderwijs proces en de ondersteunende processen in samenhang met elkaar te zien

 • in staat is deze nieuwe functie mede vorm te geven;

 • Gevoel voor humor heeft en integer is.

 

Arbeidsvoorwaarden:

De ASG biedt een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd, bij goed functioneren. De functie heeft een omvang van 36 uur per week. Het salaris is ingeschaald conform de cao-VO, salarisschaal 12, mimaximaal € 5.69912 bruto per maand, bij een voltijd dienstverband. De inschaling zal afhankelijk zijn van de kennis en het ervaringsniveau van de kandidaat. Daarnaast mag je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld. Verder heeft de ASG een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. zeer goede verlofregeling), ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. De ASG is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Solliciteren:

Public Search verzorgt de werving voor de Almeerse Scholengroep (ASG). Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root op telefoonnummer 06 28 931 992 of Melissa Anthonio op telefoonnummer 06 386 90 104 of stuur je cv naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl.

public search hilversum vacature

Public Search - Albertus Perkstraat 2 - 1217 NS - Hilversum - 035 62 10 258 - info@publicsearch.nl

Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring - © by Public Search 2021

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon