top of page
SHARE:

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

adviseur risicomanagement

Melissa.png
PRINT PAGINA

De Almeerse Scholen Groep staat voor breed toegankelijk goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar (21.000 leerlingen). De opdracht van ASG is om jonge mensen op de samenleving voor te bereiden. Hun visie is dat primair en voortgezet onderwijs zich moeten blijven vernieuwen en verbeteren om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Samen geven zij kleur aan goed onderwijs. Door hun kwaliteit en diversiteit kunnen zij kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past. De Almeerse Scholen Groep is een onderwijsbestuur met 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Als een van de grootste werkgevers van Flevoland (2.200 collega’s) en een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland (begroting € 165 miljoen) hebben zij medewerkers veel te bieden.


Door een herinrichting van de organisatie heeft zich een afdeling Concerncontrol  gevormd, die het College van Bestuur (CvB) over uiteenlopende thema’s adviseert. Onlangs is er een nieuw visie ontwikkelt waarin de vier kernwaarden centraal, namelijk: Goed en toegankelijk onderwijs, Personeel in positie, De meerwaarde van ASG en Partnerschap.

Je adviseert het CvB integraal en breed over beleidsterreinen heen (inhoudelijk en financieel). Voor deze afdeling zoeken wij een:

Adviseur Risicomanagement

 

De teamleden van Concerncontrol bekleden de positie van strategisch adviseur van het CvB. Deze afdeling valt direct onder het CvB en is onafhankelijk gepositioneerd. De functie is veelzijdig, dit door de nieuw gevormde afdeling.

In de eerstkomende periode ligt het accent op het vormgeven en uitvoeren van het risicomanagementbeleid. Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

 

Functie:

De werkzaamheden bestrijken een breed palet, het ene moment voer je een risk assessment uit voor een VO of PO instelling, het andere moment zit je om tafel met het CvB om te adviseren over de strategische doelen. Vanuit deze rol en positie heb je direct contact met alle geledingen van de organisatie: de VO-scholen, de PO scholen, het Bestuursbureau en het Servicebureau.

De focus zal met name liggen op risicomanagement, als versterking van de controlfunctie en advisering over mogelijke verbeteringen van de bedrijfsvoering.

Als sparringpartner van het CvB en de concerncontroller ben je verantwoordelijk voor:

 • Het doorontwikkelen van integraal risicomanagement en ondersteuning van de organisatie bij borging;

 • Het adviseren, rapporteren en borgen van de (veranderende) wet- en regelgeving; (o.a. analyse conflicts of interest en frauderisico inventarisatie);

 • Het adviseren over de administratieve organisatie en interne controle maatregelen; (o.a. opstellen en uitvoeren van interne controleplan en begeleiden van proceseigenaren)

 • Het adviseren over en het toezien op de werking van de financiële afdelingen conform de vastgestelde regels en procedures;

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over de strategische doelstellingen;

 • Het adviseren en uitwerken van concern brede ontwikkelingen (b.v. nieuw reservebeleid, ondersteuning bij strategievorming en ontwikkeling van besturing- en beheersingsinstrumenten);

 • Op verzoek van het CvB onafhankelijk intern onderzoek uitvoeren.

De afdeling:

Het team Concerncontrol bestaat uit 3 man, waar de Concerncontroller leiding geeft. In deze rol vorm je de ‘third line of defence’. Het team waarin je komt te werken is een ambitieuze, betrokken groep, waar visies worden gedeeld en discussies worden aangegaan. Het team is vooruitstrevend en wil keer op keer verbeteren.

Profiel:

Je bent een stevige en onafhankelijke gesprekspartner voor het CvB en het management. Je bent dan ook niet snel van je stuk te brengen, je weet waar je voor staat, je snapt wat het vakgebied inhoud en kan dit ook overbrengen. Omdat je organisatiesensitief bent, heb je feitelijk snel door hoe ASG als organisatie werkt. Je bent in staat om op een natuurlijke manier met verschillende mensen op verschillende niveaus samen te werken. Hiernaast beschik je over uitstekende communicatievaardigheden in woord en schrift, met een flinke dosis overtuigingskracht;

 

Naast deze persoonlijke eigenschappen en competenties, beschik je over de volgende ervaring:

 

 • een afgeronde (bestuurs-, bedrijfskundige of economische) opleiding op hbo/ wo niveau;

 • een post-doc opleiding op het gebied van risicomanagement, compliance en/of AO/IC is een pre;

 • minimaal 3 jaar ervaring als riskmanager;

 • ervaring met de opzet en invoering van integraal risicomanagement is hierbij een pre;

 • in staat is deze nieuwe functie mede vorm te geven;

 • in staat is het onderwijs proces en de ondersteunende processen in samenhang met elkaar te zien;

 • gevoel voor humor heeft en integer is.

Arbeidsvoorwaarden:

 • een aanstelling voor een jaar dienstverband (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;

 • inschaling voor deze functie in schaal 12, maximaal € 5699 bruto per maand (Conform CAO VO); zeer goede arbeidsvoorwaarden rond pensioen, scholing, vakantieverlof (circa 10 weken per jaar), 8 % vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;

 • uitstekend bereikbaar met de auto of OV (gelegen aan het station Almere Centrum).

 

Solliciteren:
Public Search verzorgt de werving voor de Almeerse Scholengroep (ASG). Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root op telefoonnummer 06 28 931 992 of Melissa Anthonio op telefoonnummer 06 386 90 104 of stuur je cv naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl.

bottom of page