top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Barneveld

concern controller
 

(36 uur per week, max. € 6.302,- bruto per maand)

Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een concern controller.

Waar ga je werken

Barneveld is een centraal gelegen middelgrote en groeiende gemeente, met een veelzijdig karakter, met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en ze voeren veel werkzaamheden zelf uit. Ze spelen actief in op ontwikkelingen in de maatschappij en zijn er voor de Barneveldse samenleving. Ze gaan met hun ambitie ‘Blij met Barneveld’ voor een positieve ‘klantbeleving’. Dat betekent niet dat ze iedereen tevreden kunnen houden. Het betekent wel dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de inwoners de contacten als positief ervaren.

 

Geen blije inwoners zonder blije medewerkers! Werken bij Barneveld betekent ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. Als medewerker ben je regisseur van je eigen loopbaan geef je betekenis aan de kernwaarden Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar. Je kent je kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelpunten en stelt jezelf continu de vraag: wat is mijn bijdrage aan Blij met Barneveld?

Wat ga je doen

Je bent als concerncontroller het ‘geweten’ van de organisatie. Je geeft invulling aan een ‘brede’ control functie waaronder financiën, dienstverlening(s)processen, organisatieontwikkeling, beleid, projecten en grondexploitaties etc. Je bent daadkrachtig en kritisch en neemt als adviseur deel aan vergaderingen van het managementteam gepositioneerd direct onder de directie. Je bent eerstverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de planning & control. Naast de realisatie van de financiële en strategische opgaven is deze doorontwikkeling gericht op de versterking van de managementsturing en de veranderkracht van de organisatie.

 • Je zoekt het contact op en weet diverse groepen met elkaar te verbinden. Je adviseert actief vanuit een onafhankelijke rol en met een frisse blik bestuur, directie en management over de haalbaarheid, doelmatigheid en risico’s van investeringen, projecten, grondexploitaties, initiatieven, toekomstverkenningen, en kwaliteitsontwikkeling van de organisatie.

 • Je toetst en versterkt het werken met ‘checks & balances’. Om te kunnen sturen op strategische opgaven en bestuurlijke  ambities en deze te beheersen, stimuleer je optimaal gebruik van het p&c-instrumentarium.

 • Je hebt een rol in de totstandkoming van de kadernota, de programmabegroting, jaarverslaggeving en voortgangsrapportages.

 • Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen en borgen van een kwaliteitszorgsysteem op concernniveau waardoor systematisch getoetst wordt of we als organisatie doelmatig, doeltreffend en rechtmatig functioneren.

 • Je toetst kritisch de effectiviteit en efficiency van  de gemeentelijke organisatie en coördineert activiteiten ter verbetering.

 • Je stuurt functioneel de verbijzonderde interne controle aan en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.

 • Je draagt zorg voor het geven van inzicht in de prestaties van de organisatie en bewaakt de samenhang hierin.

 • Je bent verantwoordelijk voor het systeem van risicomanagement, interne audits en compliance (w.o. rechtmatigheid).

 • Je bent secretaris van de auditcommissie.

 • Je vervult een toetsende rol in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen.

 • Je bent aanspreekpunt voor de externe accountant.

 

Wat neem je mee

Met kennis en natuurlijk gezag help je de organisatie op koers te houden. Je bent in staat de spreekwoordelijke ‘vinger op de zere plek’ te leggen en risico’s in beeld te brengen. Je beschikt over senioriteit en bent een onafhankelijke en kritische sparringpartner van bestuur, directie en management.

 

Je neemt in ieder geval mee

 

 • Een afgeronde en relevante opleiding op WO niveau.

 • Kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering en financiële processen.

 • Ruime ervaring als concerncontroller.

 • Begrip van politiek-bestuurlijke processen en hier adequaat mee om kunnen gaan.

 • Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een doeltreffend p&c controlsysteem.

 • Een organisatie-brede blik.

 • Politiek-bestuurlijk sensitief, natuurlijk overwicht en kritisch vermogen, onafhankelijke aanpak en daadkrachtig.

 • Verbindende en overtuigende persoonlijkheid.

 • Communicatieve vaardigheden.

AANBOD

Barneveld biedt een functie binnen een dynamische en ambitieuze organisatie, met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt de gemeente een salaris tussen de € 4.730,- en € 6.302,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vrij besteedbaar persoonlijk budget (IKB) van 17,05%. Dit kun je inzetten voor diverse doelen, zoals kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een (deel van je) opleiding.

Daarnaast hebben ze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden ze de mogelijkheid om je werk- en privéleven goed te combineren. Ze hebben flexibele werktijden en werken met moderne faciliteiten zoals smartphone en tablet.

INTERESSE EN PROCEDURE

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Klaas Staatsen via telefoonnummer: 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page