top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Senior Adviseur Financiën

32-36 uur, schaal 11A max. €76.800 bruto per jaar

 

Voor de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard zoeken wij een ondernemende, pro-actieve Senior Adviseur Financiën die het leuk vindt om mee te bouwen aan een professioneel team en verantwoordelijkheid te dragen over de totstandkoming van de P&C producten!

 

 

ORGANISATIE:

 

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) voert sinds 1 januari 2017 de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op het gebied van financiën, informatisering en automatisering, juridische zaken en human resource management. Samen werken we zoveel mogelijk als één organisatie voor de Bommelerwaard.

Het team Financiën bestaat uit twee clusters: cluster beleid en advies (8 medewerkers), en cluster beheer en administratie (15 medewerkers). Samen met je collega senior financieel adviseur van het cluster beheer en administratie ben je verantwoordelijk voor de totale planning- & controlcyclus. Het team (en haar producten) zit in een ontwikkeltraject, waarbij het in 2019 opgestelde teamplan het uitgangspunt is. 

 

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

 

Het cluster beleid en advies is in transitie. Er vindt een verschuiving plaats van een traditionele adviseurs functie naar de rol van business partner. We zitten aan tafel bij het management en ondersteunen bij het invullen van ieders verantwoordelijkheid. Het liefst vooraan in het proces, zodat we achteraf minder hoeven bij te sturen. Dat is nog niet vanzelfsprekend, maar wel de uitdaging die we met de organisaties aangaan.

Je bent het (vakinhoudelijke) aanspreekpunt voor de medewerkers binnen het cluster beleid en advies. Medewerkers kunnen met jou ‘sparren’ op hun vakgebied. Vanuit de overall kennis van financiën, de visie hierop en de onderlinge verbanden die je als senior weet te leggen, bied je meerwaarde in de kennis- en teamontwikkeling van het team. Daarnaast ben je samen met je collega senior financieel adviseur verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke accountmanagement richting de portefeuillehouders financiën. Het is jouw tweede natuur om te sturen op een goede taak- en werkverdeling binnen het cluster en werkt mee aan inhoudelijke onderwerpen. Je moet hierbij denken aan:

 

  • Financieel beleid i.s.m. het cluster beheer en administratie (kaderstellend);

  • Financieel advies en ondersteuning integraal managers (incl. ondersteuning aan projectmanagers en budgethouders);

  • Regie planning & control cyclus met documenten als kadernota, programmabegroting, en bestuurlijke tussentijdse rapportages;

  • Harmoniseren van de planning & control producten.

 

PROFIEL:

 

Je bent in eerste instantie bevlogen en optimistisch en weet anderen daarin ook mee te nemen. Je hebt natuurlijk ook een financieel gerichte opleiding op HBO/WO niveau. Jouw kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en andere relevante wet- en regelgeving is actueel. Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke dynamiek en besluitvorming. Je hebt ervaring in een gemeentelijke financiële adviesfunctie op financieel beleid. Je bent een stevige persoonlijkheid die visie heeft op het vakgebied. Je luistert en analyseert en weet daarmee snel tot de kern van problemen te komen. Mensen werken graag met je samen omdat je toegankelijk bent, kennis deelt en open, transparant en duidelijk communiceert.

 

AANBOD:

 

Wij bieden je een uitdagende functie in een dynamische omgeving met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to the point. De functie is structureel. We starten met een contract voor de duur van een jaar. Na afloop van deze periode is een vast dienstverband één van de mogelijkheden. Het salaris is gekoppeld aan functieschaal 11a en afhankelijk van je professionele bagage die je meebrengt (max € 5.464, – bruto per maand peildatum 1 juli 2020). Daarbovenop ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget, een mobiele telefoon en een tablet/laptop. Wij kennen een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, variabele werktijden en studiemogelijkheden. Wij werken (veelal) digitaal en in een flexibel kantoorconcept.

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Marieke Oldeman via telefoonnummer 06-25050390 of mail moldeman@publicsearch.nl of Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page