top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

hanze hogeschool  

manager planning en control

Organisatie:

De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen leiden ze hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen ontwikkelen ze toepasbare, praktijkgerichte kennis.

 

Functie:

Het stafbureau FEZ is een betrouwbare en transparante partner van het management. FEZ is de specialist en het geweten van de Hanzehogeschool op het gebied van verantwoord financieel economisch beleid en integer bestuur. Als Manager Planning en Control stuur je het team Control aan en ben je lid van het management team van FEZ.

 

Werkzaamheden:

1. Teamleider control / lid MT;

 • Het mede zorgdragen voor en mede initiëren van strategisch beleid van de stafafdeling.

 • Leidinggeven aan een team van circa 18 professionals.

 • Schakel tussen Directeur FEZ, Schools, Stafdiensten en Facilitair Bedrijf en team;

 • Kwaliteitscheck op beleids- en bedrijfsvoeringsvoorstellen, rapportages

 • Financieel adviseur voor directeur FEZ en concerncontroller.

 • Sparring partner directeur en andere leden MT op het gebied van bedrijfseconomische vragen.

 

2. Beleid

 • (Doen) Ontwikkelen en evalueren van (meerjaren) strategisch beleid ten behoeve van college van bestuur op de beleidsdomeinen bedrijfsvoering algemeen.

 • Bijdrage aan strategische projecten op financieel economisch en besturingsgebied.

 

Opdracht in de functie:

 • De continuïteit op Control borgen en tegelijkertijd vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfs- voering initiëren en aanjagen.

 • Bijdragen aan het verbeteren van de interne cultuur, waarin thema’s als eigenaarschap, klantgerichtheid, vakmanschap en een professionele attitude nog steeds aandacht behoeven.

 • Stevig positioneren van Control binnen MT van FEZ en deze borgen.

 

Profiel:

Je beschikt zelf over een uitgebreid handelingsrepertoire en kunt die met het team effectief aanwenden. Je beschikt over lef, enthousiasme, communicatief vermogen en zelfreflectie en vervult daarmee een voorbeeldrol voor je medewerkers. Je bent een teamplayer en samenwerker; ook in de relatie met je collega’s binnen en buiten FEZ. Je wilt laten zien waar FEZ goed in is, en dat ook uitdragen in de buitenwereld, als vertegenwoordiger van FEZ.

Je zet Control op de kaart, binnen het MT van FEZ en binnen heel HG bij onze klantgroepen. Hierbij denk je buiten bestaande kaders en hebt een duidelijke visie op Finance & Control.

Je hebt een talent om ingewikkelde kwesties eenvoudig weer te geven. Je hebt weinig woorden nodig om je punt te maken. Je kunt je snel inwerken in de complexiteit van een grote organisatie met. Als peoplemanager laat je je coachende vermogen zien in de omgang met professionals.

Je bent een daadkrachtige gesprekspartner voor bestuur en collega’s, waarbij je je flexibel, maar ook gezond eigenzinnig toont. Je bent een snelle schakelaar qua denken en handelen in de procesketen. Organisatie/politieke risico’s schat je daarbij adequaat in op grond van je politieke antenne. Toch durf je ook ‘risico’s’ te nemen bij het doen van beleidsvoorstellen. Daarin laat je je eigenheid en authenticiteit zien en je drive om continu te willen verbeteren.

 

Functie eisen:

 • Afgeronde academische opleiding (bedrijfseconomie, bedrijfskunde, eventueel aangevuld met RC); specifieke kennis op de betreffende beleidsdomeinen (P&C, financieel beleid (treasury, investeringsbeslissingen), AO/IC, MI(systemen), FA);

 • Enige jaren ervaring als (concern)controller in een grote organisatie;

 • Aantoonbare vaardigheid in het groeps- en individugericht leidinggeven aan professionals;

 • Bij voorkeur kennis van de sector onderwijs/HO en de bedrijfsvoering aldaar (of het vermogen die kennis snel op te doen);

 • Inzicht in het functioneren van een politiek gestuurde dienstverlenende instelling en de daarmee samenhangende beleids- en besluitvormingscircuits;

 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van beleid;

 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;

 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, nieuw ideeën, beheers- matige en organisatorische beleidsaspecten;

 • Competenties: omgevingsbewustzijn/netwerken, samenwerken, enthousiasmeren, initiëren, organisatiesensitief, individueel/groepsgericht leidinggeven, resultaatgericht en stressbestendig. Daarnaast kennen we de drie HG-brede competenties: resultaatgericht, klantgericht en samenwerken.

 • Bewezen implementatiekracht

 

Aanbod:

De aanstelling is vooralsnog voor één jaar, met vooruitzicht op vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao van het hoger onderwijs. Salariëring vindt plaats volgens schaal 13. Het niveau van inschaling is afhankelijk van ervaring.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor de Hanze Hogeschool. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Renee van Wijngaarde 06 421 48 552 of per mail rvanwijngaarde@publicsearch.nl.

bottom of page