top of page
SHARE:

CWZ EEN SANTEON ZIEKENHUIS
senior interne auditor ra

Organisatie:

 

CWZ dat zijn 4.000 medewerkers die met hart en ziel klaar staan voor de inwoners van Nijmegen en omstreken met goede topklinische zorg en warme aandacht. CWZ geeft iedere dag opnieuw de best mogelijke zorg aan patiënten in een inspirerende omgeving. Waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen en met plezier en in saamhorigheid komen werken. De cultuur van CWZ kenmerkt zich door professionals die de kernwaarden samen, open, duurzaam en grensverleggend als uitgangspunt nemen voor het gedrag dat zij belangrijk vinden en uitdragen. Vanuit vertrouwen in het vakmanschap en de kwaliteit van elkaar en met openheid over bedoelingen en processen.

 

De toenemende en veranderende zorgbehoefte, de krapte op de arbeidsmarkt en de grenzen aan betaalbaarheid van de zorg hebben ertoe geleid dat CWZ haar ambities opnieuw heeft aangescherpt. Het als partner van de patiënt leveren van waardevolle, zinnige zorg en als hét ziekenhuis van de regio inspireren en leren. Hiermee wordt het wetenschappelijke- en topklinische klimaat verder uitgebouwd. Het waarmaken van deze ambities is uitdagend en vraagt om een slag te maken naar duurzame oplossingen samen met de patiënt en de zorgpartners in de regio.

 

CWZ is georganiseerd in drie soorten units, die er samen voor zorgen dat de doelen van CWZ worden bereikt: zorgunits, capaciteitsunits en serviceunits. De zorgunits voeren de directe patiëntenzorg uit. De leiding ligt in handen van een medisch manager en een manager bedrijfsvoering. De capaciteitsunits stellen ondersteunende capaciteiten of producten in de zorg beschikbaar aan de zorgunits en de serviceunits ondersteunen de andere units en de raad van bestuur.

 

Om de slagkracht te vergroten wil CWZ gaan kiezen voor een organisatieontwikkeling en herijking van inrichting waarbij de focus ligt op de integrale reis die de patiënten maken door het ziekenhuis; langs poliklinieken, diagnostiekafdelingen, behandellocaties en verpleegafdelingen, waarin capaciteiten en logistiek in onderlinge samenhang zijn georganiseerd. De patiënten zijn de primaire focus en vormen het bestaansrecht als ziekenhuis.

 

Functie:

In de nieuwe organisatiestructuur valt interne audit hiërarchisch onder het stafcluster kwaliteit & verbeteren. In deze functie geef je functioneel en vaktechnisch leiding aan het team interne audit, dat bestaat uit drie auditors. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en raad van toezicht.

 

De focus van de functie ligt op de aansturing van het team en het versterken van de vaktechnische kennis.

 

Je ziet erop toe dat het auditplan, het controleplan en de kwartaalrapportages een samenhangend geheel vormt voor de raad van bestuur bij het sturen op het verhogen en borgen van kwaliteit.

 • Beoordeel je werkprocessen en stelt naar aanleiding daarvan adviesrapporten op.

 • Je voert audits uit door informatieverzameling en toetsing van de werkwijze aan beschreven processen.

 • Je signaleert hiaten en geeft advies over te nemen verbetermaatregelen en de gewenste inrichting van de processen en administratieve organisatie.

 • Neem je het initiatief en heb je eigenaarschap voor de realisatie van het jaarplan en de begroting.

 • Stuur je in samenhang door organisatiebeleid op basis van de strategie van CWZ te initiëren en ontwikkelen en stem je verschillende beleidsterreinen en -adviezen integraal af.

 • Signaleer, analyseer en presenteer je relevante ontwikkelingen op lange en middellange termijn en vertaal je deze naar consequenties voor CWZ.

 • Speel je binnen het team proactief in op ontwikkelingen, zodat het primaire proces optimaal kan functioneren en innovatie, kwaliteit, veiligheid en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering gewaarborgd blijft.

 • Coach, motiveer en stimuleer je het team en stuur je daarbij op houding, gedrag, deskundigheid en professionaliteit.

 • Stimuleer je vernieuwing en innovatie en neemt het voortouw in de verdere ontwikkeling en vereenvoudiging van de financiële functie van CWZ, met aandacht voor digitalisering en datagedreven werken.

 • Heb je binnen het cluster een zichtbare voorbeeldrol en ben je inhoudelijk sparring partner van de raad van bestuur en raad van toezicht.

 • Draag je bij aan een goede integratie van Interne Audit binnen het stafcluster kwaliteit & veiligheid, zowel op sociaal als ook inhoudelijk vlak.

 • Vertegenwoordig je ook extern het team en bouw je een relevant netwerk op. Je bent daarbij niet alleen zichtbaar, maar ook actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

 

Profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot Registeraccountant.

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring.

 • Je hebt succesvol leiding gegeven aan professionals.

 • Je hebt goed zicht op de technologische mogelijkheden om processen te optimaliseren.

 • Je bent in staat om situationeel leiding te geven vanuit vertrouwen en creëert een omgeving waarin professionals hun persoonlijk leiderschap kunnen laten zien.

 • Je bent integer, transparant, hebt inlevingsvermogen en tact.

 • Van nature heb je een ontwikkelingsgerichte houding met oog voor het welzijn van medewerkers.

 • Je bent een stevige en stabiele persoonlijkheid met een goed gevoel voor verhoudingen en toont vasthoudendheid in het realiseren van beoogde veranderingen.

 • Je hebt een goed ontwikkelde visie op de ontwikkeling van beleid, organisaties en veranderprocessen en jouw rol daarin.

 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in verband met het opstellen van rapportages en adviesstukken.

 

Wij bieden:

 • Inschaling naar gelang werkervaring.

 • Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen.

 • Een goede pensioenopbouw bij Zorg & Welzijn, waaraan de werkgever de helft bijdraagt.

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, voordelige verzekeringen en een aantrekkelijk belastingvoordeel bij de aanschaf van o.a. een fiets, laptop of je sportschoolabonnement.

 • De mogelijkheid om zowel thuis als in het ziekenhuis te werken.

 • Een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin innovaties en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen.

 • De kans om met betrokken en enthousiaste collega’s lopende en toekomstige ontwikkelingen vorm te geven.

 

Solliciteren?

Public Search verzorgt de werving voor CWZ een Santeon Ziekenhuis. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Joey van Tamelen 06 282 392 65 of Mi Yu Vink 06-28814271. Je cv mag je ook mailen naar mvink@publicsearch.nl of jvantamelen@publicsearch.nl

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

PRINT PAGINA
bottom of page