top of page
SHARE:

DE ZORGCIRKEL 

DIRECTEUR FINANCE & CONTROL 

PRINT PAGINA

Stichting De Zorgcirkel biedt eigentijdse zorg, wonen en revalidatie aan ruim 7.500 ouderen verspreid over Noord-Holland. Zoveel mogelijk bij hen thuis en anders in één van de 26 woonzorgcentra. Met 32 thuiszorgteams, ruim 4000 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en een omzet van ruim €180 miljoen is De Zorgcirkel een van de grotere zorgaanbieders.

 

De Zorgcirkel wil landelijk toonaangevend zijn op het gebied van persoonsgericht werken, geriatrische revalidatiezorg en nieuwe woonzorgconcepten. Dit vraagt om samenkracht, gezonde bedrijfsvoering en liefdevolle persoonlijke aandacht en zorg.

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan de regio’s (verzorgingsgebieden) centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vijf regio’s gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als zesde regio aangemerkt en heeft een eigen management.

Kwaliteit en veiligheid zijn strategische speerpunten van De Zorgcirkel. Ze staat voor persoonsgerichte, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. Dat houdt ook in dat de Zorgcirkel continu alert is op hoe ze de zorg voor onze cliënten, vaak in samenwerking met hun omgeving, kunnen verbeteren en hoe ze eventuele risico’s kunnen minimaliseren.

 

Voor de Zorgcirkel zoeken wij met het oog op een vaste aanstelling een:

 

    Directeur Finance & Control (m/v)

36 uur per week

 

De functie:

De Directeur Finance & Control ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De afdeling F&C bestaat uit vijf business controllers, het team FA (financiële administratie), de personeel- en salarisadministratie, zorgadministratie/zorgcontrol één interne audit/controller, business intelligence (2) en inkoop (2 fte).

Deze functie heeft tevens een directe relatie met de (auditcommissie) van de raad van toezicht.

 

Werkzaamheden:

 • Stuurt het team (business controllers, financiële administratie, zorgadministratie/zorgcontrol, PSA, BI, Inkoop en audit) op een coachende en verbindende manier;

 • Draagt zorg voor de totstandkoming van de planning & control producten: (jaar)plannen, jaarrekening en begroting);

 • Het adviseren van de Raad van Bestuur en het hoger management over organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering, strategie en risicomanagement;

 • Het signaleren van externe risico’s en op proactieve wijze ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen volgen;

 • Onderhoudt relaties met banken en accountant en andere externe stakeholders

 

Profiel kandidaat:

De ideale kandidaat is een ervaren, ambitieuze en gedreven leidinggevende. Iemand met een actuele visie op en kennis van finance & control. Wij zoeken iemand die bewezen heeft vorm te kunnen geven aan veranderingen, waaronder het door ontwikkelen van systemen, processen en het niveau waarop medewerkers functioneren. Hij/zij is in staat om op strategisch niveau de Raad van Bestuur en de regiodirecteuren te adviseren op financieel/bedrijfseconomisch gebied in relatie tot de (zorg)kwaliteit. Het is tevens belangrijk om in deze rol de zorgcirkel goed te vertegenwoordigen bij onderhandelingen met banken, financiers en vastgoedontwikkelaars.

De directeur finance & control is resultaatgericht en toont daadkracht wanneer nodig. Iemand die zich thuis voelt in een dynamische voortdurend veranderende omgeving. Initiatiefrijk, oplossingsgericht en denkt pro actief mee. Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaalvaardig.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie zijn:

 • Een afgeronde academische opleiding is een vereiste bij voorkeur aangevuld met een RA/RC opleiding;

 • Kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg. Ervaring met de financiering van zorginstellingen;

 • Financiële en fiscale kennis op academisch niveau;

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden. In staat om verbindend te zijn naar professionals, managers en directeuren.

 • Een strateeg die uitstekend in staat is in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Ervaring met verandertrajecten en kennis van en ervaring met het verbeteren en optimaliseren van Management Informatievoorziening en het gebruik van Business Intelligence

 

Aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de zwaarte van de functie. Zorgcirkel biedt daarnaast een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Zorgcirkel. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Daniel Griffioen 06-81953794 of Lea ten Brink 06-29588050. Uw sollicitatie kunt u richten naar dgriffioen@publicsearch.n en of ltenbrink@publicsearch.nl

bottom of page