DOWNLOAD:
SHARE:

DICHTERBIJ

business controller(1 fte, fwg 65)

 

Dichterbij ondersteunt  mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun familie. In de naam ligt de ambitie van de organisatie besloten. Dichterbij streeft ernaar mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving dichter bij elkaar te brengen. De organisatie zorgt en ondersteunt op een menslievende manier. Daarmee bedoelen we dat we echt contact met de cliënt hebben, goed naar cliënten luisteren en er voor ze te zijn. 

Uniek is Als je het mij vraagt. Hierbij gaat het lokale team van cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar in gesprek over de wensen en mogelijkheden van de cliënten: wat kan ik, wat wens ik, waar zijn we goed in als team en wat willen wij graag als team? Samen wordt bepaald wat er gerealiseerd gaat worden. Op die manier werken we samen aan een beter bestaan van de cliënt.

De organisatie heeft een omzet van circa € 210 miljoen, circa 5000 cliënten en ruim 5000 medewerkers (2700 fte).   
 


Plaats in de organisatie

De functie wordt uitgevoerd binnen de afdeling planning en control en valt hiërarchisch onder de concern controller.


Functie

Dichterbij is in beweging en doordat er een business controller vertrekt is er een vacature ontstaan.

 

Werkzaamheden:

 • Ondersteunt het management van de regio oost en de afdeling behandeling & expertise door middel van het geven van (gevraagde en ongevraagde) adviezen op bedrijfseconomisch gebied en draagt zorg voor tijdige levering van periodiek managementinformatie;

 • Draagt zorg voor de monitoring van de Beleids- UitvoeringsCyclus (BUC)/PDCA-cyclus van de verschillende RVE’s;

 • Analyseert en beoordeelt beleidsplannen op financiële haalbaarheid en adviseert de Concerncontroller of betreffende directeur/manager hierover.

 • Draagt zorg voor de tijdige oplevering van de managementinformatie betreffende de toegewezen bedrijfsonderdelen;

 • Adviseert en ondersteunt bij de totstandkoming van de (deel) begroting van betreffende onderdelen;

 • Ondersteunt bij concerntaken: zoals ontwikkelen managementinformatie en het ontwikkelen van de kaders voor de begroting. 

 • Adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en directie bij de monitoring en bewaking van risico’s tot de bedrijfsvoering van de onderdelen

Profiel

 • Bedrijfseconomisch of bedrijfskundig geschoold op wo niveau aangevuld met eventueel een RA/RC opleiding ;

 • Beschikt over specifieke kennis van financiële en fiscale wet- en regelgeving (binnen de zorg);

 • Gefocust op kwaliteit en het inrichten van processen.

 • Sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

 • Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaal vaardig.

 • Stevige zelfstartende persoonlijkheid  met goede rapportage vaardigheden

 • Initiatiefrijk, vernieuwend, out of the box denker, dienstverlenend, analytisch, systematisch en sympathiek;
   

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Dichterbij. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Daniel Griffioen 06-81953794 of per mail dgriffioen@publicsearch.nl