DOWNLOAD:
SHARE:

DICHTERBIJ

manager financiële, product- en cliëntadministratie, cliëntservices en inkoop (1 fte, fwg 65)

Ben jij die verbinder die geen uitdaging uit de weg gaat?  Wij dagen je uit!

 

Dit zijn wij 

Dichterbij daagt ieder mens uit! Het levensgeluk van onze cliënten staat centraal. Zelfstandigheid is daarbij het vertrekpunt. Wij gaan op zoek naar de mogelijkheden van onze cliënten met betrokkenheid, warmte en professionaliteit. Dit in alle openheid en eerlijkheid. Net zoals wij onze cliënten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen doen wij datzelfde bij onze medewerkers. Wij vragen hen om te ondernemen, om initiatief te nemen en zichzelf te ontwikkelen.
 

Afdeling

Je bent een fulltime manager die leiding geeft aan de medewerkers van de Financiële Administratie, Product- en Clientadministratie, de Cliëntservices en de afdeling Inkoop
Je werkt binnen het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering is de serviceorganisatie voor alle afdelingen en activiteiten binnen Dichterbij. Het bedrijfsonderdeel bestaat onder andere nog uit de afdelingen ICT en Personeels Salaris Administratie.
Je legt als manager verantwoordelijkheid af aan de manager Bedrijfsvoering. Er werkt circa 89 FTE binnen het bedrijfsonderdeel. Vanuit de ondersteunende diensten worden de zelforganiserende teams in de regio’s ontzorgd en ondersteund. Als manager neem je de reeds gaande implementatie en strategische doorontwikkeling van dit traject binnen bedrijfsvoering ter hand. 

 

Jouw verantwoordelijkheden

Je geeft leiding aan 4 teams van circa 35 fte, dit doe je vanuit coachend leiderschap. Hierbij ben je gericht op de doorontwikkeling van de teams en de individuele medewerkers naar zelforganisatie en vakmanschap. Samen met de medewerkers ontwikkel je een klantgerichte, lerende cultuur, gericht op een optimale verbinding met het primaire proces. 
 

Je bent verantwoordelijk voor o.a.:  

 • De volledige en juiste facturatie van geleverde producten en diensten en levert financiële resultaten aan ten behoeve van directie, management en stakeholders.

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor implementatie, uitvoering, bewaking van het beleid conform het vastgestelde organisatiebeleid en binnen het vastgestelde budget.

 • Via projectleiderschap ga je werken aan het ontwikkelen en operationeel maken van structurele oplossingen. Je lokaliseert kansen en vertaalt deze in uitvoerbare innovatieve oplossingen.

 • Je weet multidisciplinaire samenwerking binnen processtromen te stimuleren, zodat dienstverlening integraal is.

 • Faciliteer en schep je voorwaarden voor medewerkers om zich te ontwikkelen en weet je deskundigheid en professionaliteit te bevorderen.

 • Je bent vanuit de verbinding met klanten en medewerkers continue bezig met verbetering en innovatie van dienstverlening, processen en producten. Hierbij weet jij prioriteiten te stellen en kun je focus aanbrengen.

 • Je bent budgetverantwoordelijk en financieel verantwoordelijk voor je eigen afdeling en hebt kennis van de kostprijs van dienstverlening en producten.

 • Je weet een goede onderhandelingspositie te creëren met externe leveranciers, waar jij financiële afspraken mee maakt.

 • Tot jouw taken behoort tevens het actief opsporen van (latente) klantvragen en kansen en deze vertalen naar een oplossing. 

 

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt actuele kennis op financieel/economisch vakgebied op HBO+ / academisch niveau en minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in een complexe dynamische werkomgeving;

 • Affiniteit met of kennis van WLZ is gewenst;

 • Je bent een verbinder die vooral verticale lijnen met elkaar verbindt, maar daarnaast ook waakzaam is voor wat betreft de verbinding tussen de disciplines onderling;

 • Je bent in staat financiële risico’s te onderkennen, te vertalen en hiernaar te handelen, binnen de kaders van de financiële afspraken binnen Dichterbij; 

 • Je hebt kennis en expertise van fiscale wet- en regelgeving en  verslaggevingsregels;

 • Voor inkoopprocedures draai jij je hand niet om;

 • Je hebt kennis en expertise rondom AO⁣ 

 • Je hebt kennis van en affiniteit met het intakeproces

 • Je oefent je functie zelfstandig uit, reflecteert op eigen handelen, staat open voor feedback en weet dit ook op constructieve wijze te geven. Je weet feedback om te zetten in concrete verbetering/gedragsverandering wanneer nodig;

 • Je bent bekend met de ontwikkelingen binnen het professionele vakgebied en past deze toe in het dagelijks handelen;

 • Je hebt een klantgerichte instelling en bezit een open communicatie. Ook weet je een team van professionals te coachen, motiveren, inspireren en enthousiasmeren. Dit doe je vanuit de principes van zelforganisatie; 

 • Je bent alert op het juist uitvoeren van procedures en richtlijnen, werkt accuraat, systematisch en ordelijk;

 • Je kunt omgaan met en sturing geven aan veranderingsprocessen en hebt een resultaatgerichte houding;

 • Je beschikt over sociale vaardigheden zoals initiëren, onderhandelen, motiveren, corrigeren, conflicthantering en het overbruggen van tegenstellingen. De verscheidenheid aan interne en externe netwerken vereisen tact, luistervaardigheid, empathie en adviesvaardigheid, waarbij jij weet om te gaan met tegenstrijdige belangen

 • Uiteraard weet jij je zowel mondeling als schriftelijk correct en helder uit te drukken en heb jij goede presentatievaardigheden;

 • Tot slot ga jij op integere en objectieve wijze om met vertrouwelijke informatie en toekomstige strategische beleidslijnen

 

Dit bieden wij

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao- Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG 65, met het daarbij behorende salaris van maximaal € 5.162 bruto per maand. 
Je werkt samen met gemotiveerde en professionele collega’s in een moderne omgeving, waar wordt gewerkt aan het concept van Het Nieuwe Werken;
Er is ruimte om je zelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken;
De aangeboden contract voor de duur van 1 jaar heet uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.
 

Interesse?

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of per mail ltenbrink@publicsearch.nl