top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Dimence Groep

manager control financiën & informatie voorziening

(1 fte- 36 uur p/w)

 

Voor de Dimence Groep, een vooruitstrevende ggz-instelling in Deventer, zoeken wij een Manager Control Financiën & Informatievoorziening (CF&I)

 

Organisatie:

Dimence Groep biedt een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn aan patiënten en cliënten in heel Overijssel. Een bijzonder kenmerk van de organisatie is dat zij zich enerzijds actief inzet in het sociale domein met een aantal van haar stichtingen en anderzijds actief is in alle complexe vormen van geestelijke gezondheidszorg waaronder forensische zorg. De Dimence Groep heeft  te maken met alle financieringsstelsels van de zorg. Ruim 2600 medewerkers en zo’n 1300 vrijwilligers zetten zich vanuit acht stichtingen (Dimence Groep, Dimence, Jeugd GGz, Mindfit, Transfore, Welzijn in Kampen, Wijz en Impluz) in om dit te bereiken voor ruim 25.000 cliënten /patiënten/klanten per jaar.

 

Dimence Groep is een dynamische organisatie met hoge ambities; zij willen zich meten met de besten op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van hun hulpverlening en hun klant- en medewerkerstevredenheid. Zij willen behoren tot de top drie van beste werkgevers en aanbieders van ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Nederland.

 

Sinds 2016 werkt de Dimence Groep als eerste en enige in de zorg op basis van horizontaal toezicht, voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. Dimence Groep heeft een aantal meerjarige contracten met zorgverzekeraars en participeert als een van de oprichters in Volante, een samenwerking om Value Based Mental Health Care vorm te geven in Nederland. Doordat het huis bij de Dimence Groep op orde is en zij een state-of-the-art zorgaanbod hebben is zij op dit moment één van de koplopers in de GGz in Nederland op diverse terreinen. 

 

Dimence Groep is in 2017 de beweging van overvloed gestart:

https://www.youtube.com/watch?v=0ten4bSgJI0

https://www.youtube.com/watch?v=EBnIYTzoxFU

 

Plaats in de organisatie:

De Manager CF&I ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De manager geeft direct en indirect leiding aan de medewerkers van de dienst CF&I en is lid van het managementteam van de organisatie.

 

Functie:                                                                                                                                         

De dienst Control, Financiën en Informatievoorziening maakt deel uit van de stichting Dimence Groep en bestaat uit de afdelingen: Personeels- & salarisadministratie, Financiën & Control, Opbrengstverantwoording en inkoop. De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Daarnaast zijn de staffuncties Internal Audit, Zorgverkoop en Kwaliteit Management Systeem binnen CF&I gepositioneerd. Daarnaast is de manager onderdeel van het vierkoppige MT van de vier ondersteunende diensten. De ondersteunende diensten hebben met elkaar een toekomstvisie geformuleerd, waarin zij toegroeien naar 1 expertisecentrum (De combinatie) onder gedeeld leiderschap van de managers.

 

Werkzaamheden:

 • Stuurt de dienst aan op o.m. personeelsbeleid, informatievoorziening, ontwikkeling en coaching;

 • Adviseert de Raad van Bestuur en het hoger management over organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering, strategie, beheersing en bewaking van het kwaliteitsmanagementsysteem;

 • Draagt zorg voor de totstandkoming van de planning & control producten: (jaar)plannen, jaarrekening en begroting)

 • Leidende rol in alle financieringstrajecten (zorgverkoop, banken)

 • Verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de interne beheersing van alle administratieve- en financiële processen.

 • Verantwoordelijk voor het optimaal inrichten van fiscaal-, treasurybeleid en de verzekeringsportefeuille.

 • Vervult een belangrijke rol in de vele samenwerkingsverbanden en relaties, zowel intern als extern, van Dimence Groep.

 

 

Profiel:

 • Een afgeronde academische opleiding bij voorkeur aangevuld met een RA/RC opleiding is een vereiste;

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg. Ervaring met de financiering van zorginstellingen;

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden. In staat om de verschillende belangen met elkaar te verbinden en te handelen en denken vanuit het belang van de groep;

 • Een strateeg met ondernemersbloed. Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Ervaring met verandertrajecten;

 • Goed contactuele vaardigheden om verbindend te zijn naar professionals, directeuren en collega managers.

 

Ons aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is, met standplaats Deventer.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor de Dimence Groep. Bij interesse bel met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of mail ltenbrink@publicsearch.nl

bottom of page