DOWNLOAD:
SHARE:

ERASMUS UNIVERSITEIT

programmacontroller

Melissa.png

Voor de afdeling Corporate Planning & Control van de ABD zijn we per direct op zoek naar een:

 

Programmacontroller Strategie (1,0 fte, m/v)

 

De afdeling Corporate Planning & Control (CPC) richt zich op het bewaken, signaleren en adviseren over de (financieel economische) gezondheid van de gehele instelling. Het betreft een functie van 40 uur per week.

 

De functie

Als programmacontroller bij de afdeling CPC ben je verantwoordelijk voor de control op de universiteitsbrede strategische programma’s. Je draagt zorg voor de inrichting en het gebruik van de integrale beheersing van de programma’s en projecten daarbinnen, zodat de voorspelbaarheid van de programma’s wordt vergroot. Je bent een onafhankelijk gepositioneerde “rechterhand” van de programmamanagers en projectleiders en ondersteunt en adviseert over de optimale (integrale) beheersing van de strategie en  deelprojecten, zodat aantoonbaar de programmadoelstellingen en daarmee de strategische doelstellingen van de EUR kunnen worden gerealiseerd. Risicomanagement is hiervan een onderdeel. Je beoordeelt business cases en ondersteunt programmamanagers en projectleiders bij het opstellen ervan. Je stelt rapportages op voor gebruik binnen het programma of project, maar ook onder verantwoordelijkheid van de Concern Controller ten behoeve van het College van Bestuur. De Strategy 2024: creating positive societal impact is in september 2019 gelanceerd. Op dit moment wordt deze vertaald in concrete activiteiten en worden veel nieuwe initiatieven worden gestart. Deze initiatieven zijn zeer divers en kunnen variëren van complexe bedrijfsvoeringsprogramma’s, tot onderwijsontwikkeling en innovatie. Binnen de afdeling CPC lever je een constructieve bijdrage aan analyse en advies op het gebied van het universiteitsbrede financiële beleid en participeer je in universiteitsbrede projecten.

 

Jouw profiel

  • Een afgeronde WO-opleiding bij voorkeur op economisch of bedrijfskundig gebied, eventueel aangevuld met een controllersopleiding.

  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

  • Je hebt aantoonbare ervaring met project- en programmacontrol.

  • Een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels (C1 Common European Framework). Bepaling van niveau gebeurt na aanstelling en het is mogelijk intern taalcursussen te volgen om op het benodigde niveau te komen.

 

Aanbod

Fixed-term contract: Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor de maximale totale duur van 4 jaar. Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het salaris bedraagt minimaal € 5.039 en maximaal € 6.133 bruto per maand (schaal 13) bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van ervaring. De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

 

Corporate Planning & Control

De afdeling bestaat uit zes professionals en wordt geleid door de Concern Controller. Haar belangrijkste opdracht is het bewaken, signaleren en adviseren over de (financieel economische) gezondheid van de gehele instelling. Daartoe verzamelt, ordent, analyseert, ontsluit en rapporteert zij informatie (financieel en niet-financieel) ten behoeve van het ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming.

De eerder omschreven uitdaging voor de bedrijfsvoering om steviger aan te sluiten op onderwijs en onderzoek, betekent dat control in de brede zin moet worden ontwikkeld. De verbinding tussen de doelstellingen van de universiteit en de inzet van (financiële) middelen moet zichtbaar worden gelegd. Management informatie wordt daartoe verder ontwikkeld. Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met de besturing en beheersing van de organisatie en daarom een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van control binnen de EUR.

 

Daarnaast wordt vanuit CPC meer dan voorheen de samenwerking opgezocht met de individuele faculteiten en instituten, en de decentraal werkende faculteitscontrollers. Deze worden hiërarchisch aangestuurd door het faculteitsbestuur, en hebben een functionele lijn naar CPC. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de relevante afdelingen van de ondersteunende diensten zijn ondergebracht.

 

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig voor besluitvorming voorleggen en zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ) en het Chief Information Office (CIO). Onder de ABD valt organisatorisch ook het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

 

Interesse

Public Search verzorgt de werving voor de Erasmus Universiteit. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Melissa Anthonio op telefoonnummer 06-386 90 104. Je cv mag je ook mailen naar manthonio@publicsearch.nl