top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

FLEVOZIEKENHUIS

Manager Alliantie en Zorgverkoop

Het Flevoziekenhuis in het centrum van Almere verzorgt een breed zorgaanbod van medisch specialistische zorg voor de stad en de brede regio – waaronder Flevoland –  inclusief alle voorzieningen die horen bij het enige ziekenhuis in de achtste stad van Nederland. De zorg van het Flevoziekenhuis sluit goed aan op de behoeften van de inwoners van Almere en de brede regio. Patiënten en familie worden gastvrij ontvangen in een helende omgeving. Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar de medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie worden opgeleid.

www.flevoziekenhuis.nl

 

In verband met vertrek van de huidige manager is de functie vacant van nager Allianties & Zorgverkoop

 

Functie:

In het Flevoziekenhuis werken bevlogen én betrokken medewerkers. Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur en kent een gedecentraliseerd besturingsmodel met medische en medisch ondersteunende specialismen. Een specialisme is georganiseerd in een Eenheid Verantwoord Resultaat (EVR). In totaal zijn er 24 EVR-en.

De Manager Allianties & Zorgverkoop rapporteert aan de voorzitter raad van bestuur. Hij/zij geeft functionele sturing aan een of twee projectleiders ‘juiste zorg op de juiste plek’ en aan het verkoopteam, bestaande uit een salescontroller en een aantal medisch specialisten. De Manager Allianties & Zorgverkoop werkt veel samen met de medisch specialisten en met de managers zorg en bedrijfsvoering. Hij/zij is aanspreekpunt en eerstverantwoordelijke voor de strategische zorgallianties van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft een strategische alliantie met het Amsterdam UMC (3e lijn) voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Met Zorggroep Almere en met de vrijgevestigde huisartsen en andere zorgprofessionals in de 1e lijn is de samenwerking voornamelijk op patiëntenzorg gericht.

De kern van het huidige meerjarenbeleid is: ‘Het Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’ door middel van een uitstekend functionerende alliantie met Amsterdam UMC en met regionale eerstelijnspartners. De visie ‘zorg thuis en in de 1e lijn waar dat kan, in de 2e lijn indien noodzakelijk, en in de 3e lijn zo kort mogelijk’ wordt in de praktijk gebracht.

De strategische relatie met de zorgverzekeraars behoort tot het andere spectrum van de functie.

 

Werkzaamheden:

 • Zorgdragen voor de juiste positionering van het Flevoziekenhuis;

 • Vertalen van de zorginkoopplannen van de zorgverzekeraars in reële biedingen;

 • Tijdig sluiten van de contracten met alle (8) zorgverzekeraars met mandaat van de Raad van Bestuur;

 • Werken aan een open onderhandelingsrelatie en het scheppen van de juiste condities om te komen tot een optimaal resultaat;

 • Zorgdragen voor het aansluiten van de strategische allianties bij de strategische positionering, kernwaarden en identiteit van het Flevoziekenhuis;

 • Scheppen van condities om als organisatie succesvol te zijn in het aangaan, onderhouden en beëindigen van strategische samenwerkingen;

 • Ongevraagd adviseren van de raad van bestuur over de strategie en strategische positionering;

 • Enthousiasmeren van de organisatie over nieuwe samenwerkingen aangaande ‘juiste zorg op de juiste plek’ en innovaties hierin te benutten;

 • Projecten initiëren, begeleiden en afronden binnen gestelde kaders (tijd, scope en geld).

 

Profiel kandidaat:

De ideale kandidaat is snel in staat om een goede relatie op te bouwen, bruggenbouwer en geloofwaardige gesprekspartner voor ieder niveau, zowel extern als intern. Een optimistische realist met hart voor de zorg, met een goede neus voor innovatie. Goed in staat om overzicht te houden over een breed en belangrijk werkterrein, heeft een helicopterview en kan de grote lijn en de doelen blijven zien. Analytisch sterk, zowel verbaal als cijfermatig, intelligent, en creatief in denken.

Heeft invloed en overtuigingskracht en is sensitief voor verhoudingen in- en extern.

Uitstekend onderhandelaar, is in staat om te gaan met (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen tussen groepen. Kortom iemand die stevig in de schoenen staat, besluitvaardig en stress bestendig.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gesprek zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau, met als opleidingsrichting bijvoorbeeld health sciences, bedrijfskunde of economie.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van (project)management, liefst in combinatie met ervaring in de ziekenhuiszorg.

 • Strategische blik, in staat tot visie-ontwikkeling en vertaling naar beleid en plannen voor de  bedrijfsvoering van het Flevoziekenhuis, en omgekeerd.  

 • In staat tot goed situationeel leidinggeven.

 • Communicatief zeer vaardig, in staat om zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit te drukken, zowel op beleidsmatig als op operationeel terrein.

 

Aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is.

Salariëring is volgens de CAO Ziekenhuizen (FWG 75). Het Flevo Ziekenhuis biedt daarnaast een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor het Flevo Ziekenhuis. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Wilco Kosters 06-34943693. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en / of wkosters@publicsearch.nl

bottom of page