top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

gemeente Den Haag

adviseur concern control

32-36 uur per week, maximaal € 92.928,- bruto per jaar (schaal 13)

 

Ben jij die strategische sparringpartner die de gemeente helpt om optimale resultaten voor de inwoners te realiseren?

 

Als adviseur concern control bij de nieuwe directie Middelen en Control binnen de Bestuursdienst ben je een financieel-strategische adviseur en een stevige gesprekspartner voor het management. Je geeft integraal en dienstoverstijgend advies over complexe sturing, financiële en informatievraagstukken op alle gebieden waar een gemeente als Den Haag zich mee bezighoudt.

 

ORGANISATIE:

De gemeente Den Haag staat de komende jaren voor een maatschappelijke en financiële uitdaging. De stad groeit hard, grote delen van de stad worden geherstructureerd en daarnaast is er blijvend aandacht nodig voor sociaal maatschappelijke opgaven. In deze functie verbind je die ontwikkelingen met de financiële strategie van de gemeente, zowel intern, als extern naar belangrijke partijen in onze omgeving.

AFDELING:

 

DMC is een nieuwe directie van de Bestuursdienst binnen de gemeente Den Haag. Als DMC staan we voor het bevorderen van doelmatige besteding van de aan gemeente Den Haag toevertrouwde middelen. De toegevoegde waarde van DMC is proactieve advisering aan het GMT en het college over de financieel-economische situatie van de gemeente, ook in relatie tot onze partners. We zetten daarom in op duidelijk financieel beleid en streven naar een planning & control-cyclus die eenvoudiger en transparanter is qua inhoud en proces. Omdat we als gemeente meer integraal willen gaan werken, vraagt het sturen vanuit één concerngedachte in toenemende mate om meer zicht en sturing op het totaal van de begroting. Deze en andere onderwerpen staan op de strategische agenda van de directie voor de komende periode.

 

WAT GA JE DOEN?

 

Samen met het team concern control fungeer je als het financiële voorportaal van het college. Want voordat besluitvorming in het college plaatsvindt, worden alle bestuurlijke stukken door deze afdeling geanalyseerd en getoetst. Hierdoor wordt het college, en de wethouder Financiën in het bijzonder, in staat gesteld weloverwogen financiële besluiten te nemen. Je adviseert de directeur en wethouder Financiën strategisch, en vooruitkijkend op lopende dossiers. Daarnaast breng je (meerjarige) financiële kansen/risico’s in beeld en je ondersteunt bij het beheersen en evalueren van processen om vast te stellen of de gemeente op koers ligt om de afgesproken (financiële) prestaties te realiseren (P&C cyclus). Je hebt hierbij oog voor politiek bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

Onze advisering en ondersteuning is gericht op afwegingen van gemeentebrede belangen. Daarbij hoort ook de rol om de beslissers (bestuurlijk of ambtelijk) scherp te houden, zoals bij het toepassen en nakomen van de gemaakte afspraken. Bij belangenafwegingen adviseer je transparant en integer en hou je oog voor de relatie.

In het team concern control werk je samen met circa acht collega’s, onder aansturing van het afdelingshoofd concern control. Met begrip voor de druk die op de dagelijkse praktijk ligt, werk je aan een positieve en productieve samenwerking met je collega’s binnen en buiten de afdeling. De verbetering van de processen in financiële keten van Den Haag is een belangrijk thema in het werk en daar kun je vanuit deze functie actief aan bijdragen.

                                                                                                                                                                                        

PROFIEL:

Je bent proactief, flexibel, tactvol en weet wanneer standvastigheid geboden is. Als coördinerend adviseur gebruik je jouw interne netwerk om je doelen te behalen. Je kunt verbanden leggen tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en de impact hiervan op de financiële situatie. Je bent in staat om op een snelle en natuurlijke manier te schakelen tussen allerlei niveaus binnen de organisatie en begrijpt de gevoeligheden die passen in het (politiek-bestuurlijke) krachtenveld. Daarvoor is het ook van belang dat je onafhankelijk, drukbestendig en rolvast bent. Je bent iemand die intern en extern bruggen kan slaan en onderhouden.

Daarnaast neem je mee:

  • een afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld met een economische, control of financiële achtergrond

  • goede kennis gemeente financiën (BBV)

  • minimaal 3 – 5 jaar relevante werkervaring

  • aantoonbare mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal

  • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en interesse in maatschappelijke vraagstukken.

 

AANBOD:

Een veelzijdige functie dicht bij het bestuur van gemeente in een omgeving die continu in beweging is en waar veel ruimte is voor eigen initiatieven. Je gaat werken binnen een behulpzaam team waarin iedereen elkaar in de gaten houdt en hulp aanbiedt als dat nodig is. Daarnaast kun je rekenen op:

  • afhankelijk van (werk-)ervaring een salaris van maximaal € 6.616 (schaal 13) bruto per maand op basis van 36 uur per week;

  • een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen (32 uur per week is bespreekbaar);

  • uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;

  • een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, en

  • De ruimte om jouw optimale werk-privé balans te vinden: je krijgt diverse voorzieningen (o.a. laptop en telefoon) en de mogelijkheid om je werk daar te doen waar het op dat moment het beste past.

 

INTERESSE EN PROCEDURE

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de gemeente Den Haag. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail naar kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page