top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Den Helder

Concern Controller

(36 uur per week, max € 6.574,- bruto per maand)

Voor Gemeente Den Helder zoeken wij een Concerncontroller.

 

ORGANISATIE:

De gemeente Den Helder heeft ca. 56.000 inwoners. De gemeente werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. Zij gaat in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. De gemeente  wil niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor hun inwoners en hun stad. Den Helder is een prachtige stad op een toplocatie waar de gemeente trots op is. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord en de Napoleontische Stelling.

 

De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Zij hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

 

De gemeentelijke organisatie omvat ruim 500 medewerkers (465 fte). De organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en bestaat op dit moment uit een zestal afdelingen en circa 20 teams.

Binnen de afdeling Concernstaf kennen we drie teams, namelijk Financiën en Inkoop; Personeel & Organisatie; Communicatie, Bestuurszaken & Juridische Zaken en een eenheid Concerncontrol.

 

De organisatie bevindt zich in een stevig veranderproces. Onder leiding van de gemeentesecretaris wordt de manier van werken van de organisatie aangepast aan de uitdagingen en opgaven van de stad Den Helder. Dit  maakt onderdeel uit van een organisatie-ontwikkeltraject waarin ruime aandacht bestaat voor professionaliteit, zelforganiserend vermogen, pro-activiteit, flexibiliteit en het nemen van verantwoordelijkheden.  Binnen dit traject wordt invulling gegeven aan een bijpassende organisatiestructuur waarbij het aantal managementlagen wordt teruggebracht naar twee niveaus (directie- en teamleidersniveau). Tegelijkertijd staat de organisatie voor de opgave een substantiële bezuiniging op de bedrijfsvoering te realiseren. Verder heeft de organisatie tot taak zich te richten op de doorontwikkeling van het planning- & controlinstrumentarium afgestemd op de sturingsbehoefte van het nieuwe bestuur.

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

Als concerncontroller:

 • Is de gemeentesecretaris/algemeen directeur je leidinggevende;

 • Adviseer en ondersteun je de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de managers ten aanzien van alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing;

 • Geef je vanuit vanuit je rol als concerncontroller mede vorm aan de (permanente) organisatieontwikkeling, met name gericht op de bedrijfsvoering in brede zin;

 • Adviseer en ondersteun je het bestuur en management bij het ontwikkelen en in stand houden van een passend systeem van planning & control gericht op zowel strategisch bestuurlijk beleid als op een doelmatige beheersing van de bedrijfsvoering;

 • Ben je verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van financiële en niet-financiële controltaken en initieer, implementeer en borg je verbeteringen in het licht van integraliteit, kwaliteit, rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid;

 • Adviseer en rapporteer je aan bestuur en management over haalbaarheid, doelmatigheid, risico’s van investeringen, projecten, grondexploitaties etc;

 • Initieer je vernieuwingen en schep je voorwaarden om de beheersing van processen, projecten, programma’s te verbeteren. Zo nodig initieer je onderzoeken gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering in brede zin;

 • Adviseer je bestuur en management over het houden van grip op verbonden partijen, zoals de haven en de luchthaven van Den Helder;

 • Rapporteer je in bijzondere gevallen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.
   

PROFIEL:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bestuurskunde of Accountancy);

 • Je hebt een stevige financiële achtergrond en aantoonbare ervaring als controller;

 • Je hebt ruime ervaring in een toetsende en adviserende rol als controller mede als het gaat over het brede palet van vraagstukken die in een politiek-bestuurlijke omgeving spelen;

 • Je hebt kennis van de gemeentebegroting, financiële processen en -kaders, P&C- producten, risicomanagement;

 • Je stelt je onafhankelijk op, je bent verbindend en kan je verplaatsen in de positie van het management;

 • Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en onderhoudt goede contacten met bestuur en management;

 • Je kunt de maatschappelijke opgave verbinden met (de inrichting van) de bedrijfsvoering.

 

AANBOD:

De functie is gewaardeerd in schaal 14 (max. € 6.574.-). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie van een vaste aanstelling.

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Linda de Ruiter via telefoonnummer: 06-5799 67 66 of mail lderuiter@publicsearch.nl

bottom of page