top of page
SHARE:

Gemeente Doetinchem

adviseur interne controle

PRINT PAGINA

(32-36 uur per week, schaal 10 maximaal € 63.000 bruto per jaar)


Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: de Achterhoek. Ruimte voor groei, rust en veel groen kenmerken de omgeving. De mix van landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en een gewilde omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente telt ruim 58.000 inwoners en bestaat onder meer uit de kernen Doetinchem, Wehl, Nieuw-Wehl en Gaanderen.
Doetinchem staat voor grote opgaven die samenhangen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. De ambities vragen van medewerkers het vermogen om samen te werken, te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen.

Waar kom je te werken?
Concerncontrol staat zowel dicht bij het bestuur als de ambtelijke organisatie en bestaat uit 10 formatieplaatsen. Het team is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus (bijvoorbeeld kadernota, begroting en jaarstukken) en de financiële advisering op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Ook is Concerncontrol verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controles (VIC) binnen de gemeente. We zijn aanspreekpunt voor de externe accountant voor VIC gerelateerde vraagstukken. Door samenwerking met de andere teams van de gemeente Doetinchem wordt de verbinding tussen beleid en uitvoering gerealiseerd.


Wat ga je doen?
In de functie van adviseur interne controle ga je bijdragen aan het efficiënter maken van de interne controle en audit processen. Je vindt het een uitdaging om de Interne Controle integraal en op onderdelen vanaf de grond op te bouwen met anderen. Je bent een enthousiaste ambassadeur van het verbeteren van processen en procedures. Je gaat je bezighouden met het opstellen van het interne controleplan. Op basis hiervan voer je interne controles, steekproeven en audits uit op processen en actuele thema’s. Je bewaakt mede de opvolging van verbeterpunten vanuit interne controles en accountantscontrole. Je bent mede verantwoordelijk voor juiste en volledige dossiervorming ten behoeve van de accountantscontrole. Je bent in staat de toegevoegde waarde van de Verbijzonderde Interne Controle uit te leggen, bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en hiervoor aanbevelingen te doen. Je analyseert en evalueert processen met medewerkers en managers en geeft informatie over de risico’s die er zijn. Tenslotte krijg je een belangrijke rol in het invulling geven aan de rechtmatigheidsverantwoording die vanaf 2021 verplicht wordt.


Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde financiële, bedrijfskundige of accountancy opleiding op minimaal HBO niveau. Je hebt enkele jaren werkervaring met betrekking tot (financiële) audits, vooral op het gebied van financiële rechtmatigheid bij voorkeur bij een gemeente of een accountantskantoor-dienst. Je hebt aantoonbare ervaring in het zelfstandig uitvoeren van complexe audits en je vindt het een uitdaging om de gemeente een stap verder te brengen op het gebied van interne controle, de bedrijfsvoering en dienstverlening. Je kunt goed samenwerken en weet verbinding te maken met je collega's.
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift helpen je om lastige boodschappen of adviezen op een heldere manier over te brengen en draagvlak te creëren. Je kunt daarbij schakelen op alle niveaus binnen de organisatie. Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en doorzettingsvermogen en je bent accuraat in het uitvoeren van de controlewerkzaamheden.


Wat bieden wij?
De gemeente Doetinchem biedt een boeiende en veelzijdige baan in een team die volop in beweging is. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vast dienstverband. Je salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.494,-bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 10, salarispeil 1 oktober 2020).
De gemeente kent daarnaast goede arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris en een gunstige pensioenregeling (ABP). Je krijgt de mogelijkheid om in overleg plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

 

Interesse en procedure

Public Search verzorgt de werving en selectie voor Gemeente Doetinchem. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page