top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Gooise Meren

concern controller

Voor de gemeente Gooise Meren zoeken wij een concerncontroller. Ben jij een verbindende en vernieuwende (concern)controller die de veranderopgave mede vorm wil geven? Ben je sterk in het adviseren op controlvraagstukken in de breedste zin van het woord? Wil jij Gooise Meren klaarmaken voor een rechtmatigheidsverklaring en bouwen aan de ontwikkeling die moeten leiden naar borging van doelmatigheid van het beleid?

Dan zoeken wij jou!

 

DE GEMEENTE:

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers.

 

DE ORGANISATIE:

De gemeente is in 2016 gestart met een organisatie die primair verticaal was georganiseerd in de vorm van afdelingen. Daarbij is ingezet op de ontwikkeling van zelforganisatie, bevoegdheden laag in de organisatie, persoonlijke en teamontwikkeling, ruime opleidingsmogelijkheden, een eigen GroeiMee! Academie en ruimte voor de balans privé en werk (mogelijkheden tot thuiswerken). Tegelijkertijd zijn stappen gezet richting een netwerkorganisatie en is geëxperimenteerd met vormen van horizontale sturing in de vorm van programma’s en speerpunten, aangestuurd door programmamanagers en horizontale trekkers.

 

De koers van de organisatie (organisatiedoelen) is gericht op het zijn van een:

 • Netwerkorganisatie

 • Participerende organisatie

 • Financieel gezonde organisatie

 

Structuur van de organisatie

Er zijn in totaal 8 afdelingen: Facilitaire Zaken en Informatie en Automatisering; Financiën en Belastingen; Bestuur- en Managementondersteuning; Uitvoeringsdienst Sociaal Domein; Mens en Omgeving (brede beleidsafdeling); Vergunning, Toezicht en Handhaving; Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen en Projecten. Het management valt onder de directie evenals het team Strategie en Control. Naast de lijnsturing is er een aantal programma’s en projecten te onderscheiden, die ook direct onder de directie vallen, waaronder: Duurzaamheid, Doe Democratie, Wijk- en Kerngericht werken, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling. Er is een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur/loco-secretaris.

 

Daarnaast is er een managementoverleg dat functioneert als een adviesorgaan voor de directie. Hierin worden tevens college- en directiebesluiten teruggekoppeld en wordt de voortgang van projecten en activiteiten besproken. Afdelingshoofden, adjunct-afdelingshoofden en de concerncontroller nemen deel aan het managementoverleg.

 

De organisatie is bezig zich te ontwikkelen van een verticaal georganiseerde organisatie naar een horizontale netwerkorganisatie, met de bijbehorende instrumenten als teamcoaches, bevoegdheden laag in de organisatie, grote vrijheid voor de invulling van het werk.
 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

 • Als concerncontroller speel je een centrale rol in de sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie;

 • Je adviseert de ambtelijke organisatie (inclusief management en directie) gevraagd en ongevraagd over het formuleren, realiseren en evalueren van maatschappelijke en financiële resultaten, de opzet en werking van de bedrijfsprocessen, het managementcontrol-systeem en het afleggen van publieke verantwoording;

 • De concerncontroller verzamelt, analyseert en adviseert op een onafhankelijk en objectieve wijze;

 • Je bent eerste adviseur als het gaat om de inrichting en kwaliteit van de planning & control cyclus en de hierbij horende documenten (jaarstukken, perspectiefnota, begroting en tussentijdse rapportages). Advisering over de doorontwikkeling en de innovatie van de bedrijfsvoering behoort ook tot de taken;

 • Je adviseert daarnaast over strategische beleidskeuzes en initiatieven;

 • Je hebt een onafhankelijke rol en positie en bent verantwoordelijk voor de ‘brede control’. Uitgangspunt is dat control aan de voorkant zit en dat control een belangrijk instrument is voor risicobeheersing;

 • De gemeentesecretaris/algemeen directeur is je leidinggevende.

 

De concerncontroller en controllers maken deel uit van het team Strategie & Control. Dit team ondersteunt en adviseert college, directie en management bij de ontwikkelagenda en bij strategische (bestuurlijke en organisatie) dossiers op concernniveau. Het team voert ook (gevraagd en ongevraagd) onderzoeken uit. Als concerncontroller ben je ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken die plaatsvinden in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet.

 

Het onderdeel control bestaat uit twee controllers en voert op dit moment de verbijzonderde interne controles uit. Het controlteam zal zich de komende periode klaar maken voor de rechtmatigheidsverklaring, die verplicht is per jaarstukken 2021.

 

 

PROFIEL:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bij voorkeur aangevuld met een RC/RA of CPC;

 • Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie is een versite;

 • Je wilt graag op een vernieuwende manier bijdragen aan een financieel gezonde gemeente die in control is;

 • Je vindt makkelijk je weg in een netwerkorganisatie;

 • Je bent een verbinder en een inspirator;

 • Je toont initiatief, hebt overtuigingskracht en denkt in oplossingen;

 • Je bent een teamspeler die met daadkracht en zelfstandigheid een beslissing neemt;

 • Je bent stressbestendig en behoudt overzicht tijdens drukke periodes.


 

AANBOD:

De functie is gewaardeerd in schaal 13 (max. € 6.178,-) o.b.v. een 36-urige werkweek. Daar bovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%), levensloopbijdrage en sommige vakantie-uren worden omgezet in het IKB. Het IKB kan naar eigen keuze ingezet worden, bijvoorbeeld voor extra verlof, maar het kan ook uitbetaald worden op het moment dat jou dat uitkomt.

 

INTERESSE EN PROCUDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-18085359 / 035-6210258 of mail kvaandrager@publicsearch.nl

bottom of page