top of page
SHARE:

Gemeente Leiden

interne accountant, met uitstekende werk/privé balans!
PRINT PAGINA

(32-36 uur per week, schaal 13 maximaal € 89.000 bruto per jaar)

 

Voor de Gemeente Leiden zoeken wij een gedreven, energieke en talentvolle accountant met oog voor de publieke zaak!

 

PROFIEL:

 

We zoeken een energieke accountant, slim, talentvol en gedreven met de ambitie om zichzelf verder te ontwikkelen in het publieke domein:

 

•    Je bent een communicatief vaardige en onafhankelijke sparringpartner van directie, management, college en raad.

  • Je hoeft niet jaren werkervaring te hebben, maar wel beschikken over gedrevenheid, enthousiasme, analytische- en communicatieve vaardigheden en de bereidheid om samen met de gemeente Leiden de komende jaren te investeren in jouw ontwikkeling. 

•    Je legt de lat hoog: je bent een aanpakker en hebt een continue drive om zaken te verbeteren, op orde te krijgen en te              houden. Je weet daarbij jouw gesprekspartners mee te krijgen.

•    Je beschikt over de titel registeraccountant, of bent in de laatste fase van jouw opleiding tot registeraccountant.

•    Ervaring binnen de lokale overheid is geen vereiste, aantoonbare affiniteit met maatschappelijke vraagstukken wel.

•    Je hebt aantoonbare affiniteit met data-driven-audits (waaronder data-analytics).

 

AANBOD:

 

  • Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13. De daadwerkelijke inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.365,- bruto per maand, exclusief 17,05% IKB.

  • De gemeente Leiden zorgt ervoor dat je uitgebreid begeleid wordt om in de rol te groeien door middel van training on the job en diverse cursussen.

•    Je werkt in de bruisende stad Leiden die volop in ontwikkeling is. We dragen bij aan maatschappelijke opgaven als                    omgevingswet, verstedelijking, herschikking in het sociaal domein, dit alles in uitdagende financiële tijden.

  • Je werkt op 1 minuut loopafstand van het Centraal Station in een nieuw en veelzijdig flexkantoor en krijgt van ons een mobiele telefoon en hybride laptop.

  • Je krijgt bij ons volop ruimte en vertrouwen om je ei kwijt te kunnen. Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. We hebben een breed aanbod in onze “Academie71” en daarnaast volop ontplooiingsmogelijkheden.

  • De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren met pensioenregeling via het ABP.

  • Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

 

 

ORGANISATIE:

 

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur.  Met hart voor de stad, zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. We zoeken de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand, want samen maken we van Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek.

 

Het team

 

Het team Strategie, Middelen & Control (SMC) vormt samen met het team Bestuur & Communicatie de concernstaf van de gemeente Leiden. Het team SMC is de strategisch ontwikkelpartner van het directieteam en vervult een kaderstellende/ toetsende, adviserende en faciliterende rol.

 

De werkzaamheden van onze circa dertig collega’s bestrijken een breed gebied: strategie, onderzoek & data, HRM, organisatieontwikkeling, procesverbetering, juridische zaken, middelen en concerncontrol. De medewerkers ambiëren zich te onderscheiden door hun strategisch inzicht, door de vaardigheid om te verbinden en tegelijk gezaghebbend te adviseren op hun deelterreinen en door vakkundig en zuiver hun rol te vervullen. Het team treedt namens de Leidse organisatie op als accountmanager richting Servicepunt71, onze regionale bedrijfsvoeringsorganisatie. Samen zorgen wij voor hoogwaardige bedrijfsvoering, ten dienste van het primaire proces en de doelstellingen van de organisatie.

 

Ter informatie: jouw taak maakt integraal onderdeel uit van de concerncontrol, onder functionele aansturing van de concerncontroller. De uitvoerende werkzaamheden op gebied van interne controle en auditing zijn ondergebracht bij team AO/IC van Servicepunt71, onze regionale bedrijfsvoeringsorganisatie. Binnen team SMC werk je samen met de collega’s van concerncontrol, van onderzoek & data en diverse anderen.

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

 

Als interne accountant houd je de organisatie periodiek een spiegel voor: hoe staat het ervoor met de belangrijkste processen en systemen en bijbehorende risico’s, gegeven de koers van de gemeente? Je bent door het college benoemd en belast met het borgen van de objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit van de interne auditfunctie van de gemeente. Jouw scherpe blik helpt ons, zodat we elke keer weer een stapje verder komen.

 

Het college verwoordt jaarlijks - op basis van jouw input - in hoeverre de organisatie in control is. Deze ‘in control verklaring’ in de jaarstukken is een voorloper van de ‘rechtmatigheidsverantwoording’ die met ingang van 2021 verplicht wordt. De scope is voornamelijk financieel: getrouwheid en rechtmatigheid (en in mindere mate ook doelmatigheid) van de belangrijkste processen en systemen.

 

•    Je stelt een jaarlijks te actualiseren Algemeen Controleplan op, op basis van een risico-analyse, in nauw overleg met je              collega’s van concerncontrol en het management.

•    Je coördineert als Leidse opdrachtgever de uitvoering van het controleplan door het regionale team AO/IC. Je bewaakt de        kwaliteit van de interne controles en audits, en de communicatie hierover richting het management.

•    Je bespreekt de voortgang twee keer per jaar met de directie en het management, rapporteert vervolgens je bevindingen          aan het college en de raad via een managementletter en via een verslag van bevindingen. Je bent vaste gast in de                    Commissie voor de Rekeningen waar jouw rapportages worden besproken.

•    Je bent eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en kanaliseert de contacten over & weer.

•    Je coördineert de doorontwikkeling van de interne auditfunctie, zoals de betere benutting van data en de implementatie            van de rechtmatigheidsverantwoording.

 

Het gemeente is voortdurend in beweging en jouw functie dus ook. Denk aan de dynamiek van ons werk in het sociaal domein, de introductie van de omgevingswet of de veranderende regelgeving vanwege de coronacrisis. Je hebt geen strikt afgebakend takenpakket en geeft daar zelf mee vorm aan. Op basis van een risicoanalyse in samenspraak met de collega’s binnen de concernstaf en de managers van de teams in de organisatie, bepaal je ieder jaar welke accenten (‘focusgebieden’) binnen de audits worden opgepakt. Dat gebeurt steeds meer op basis van data, zodat data-analyse ook reeds aan de voorkant van de audit een rol speelt. Daarin is nog heel veel werk te doen. Hiervoor loopt een innovatieprogramma.

INTERESSE EN PROCEDURE:

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de gemeente Leiden. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met

Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page