top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Rijswijk

business controller

(32-36 uur per week, schaal 11 max. € 4.859,- bruto per maand)

Voor de Gemeente Rijswijk zoeken wij een ondernemende, communicatief sterke Business Controller.

 

ORGANISATIE:

 

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden waarbij veel ruimte en verantwoordelijkheid bij medewerkers ligt.

 

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams en opgaven, verdeeld over vijf domeinen. Ze werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in opgaven(teams) nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit onontbeerlijke eigenschappen zijn.

 

De kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams. Ze vinden de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers belangrijk.

Tevens is Rijswijk bezig met een stevige transitie om een uitstekende dienstverlening te realiseren waardoor er tal van uitdagende projecten en veranderopgaven gerealiseerd zullen worden.

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 

Het team van Financiën bestaat naast de manager uit 16 medewerkers en is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van zowel bestuur als de interne organisatie op de volgende taakgebieden:

•          financieel beleid

•          control en advies

•          organiseren en opleveren P&C-producten

•          financiële administratie (debiteuren, crediteuren en kas)

 

Je hebt een regisserende en adviserende rol in het ontwikkelen en innoveren van control, beleid en risicomanagement voor de gehele gemeente. Je stelt mede het financiële beleid op. Je bent sparringpartner van het management in de organisatie. Je bewaakt samen met het management de financiële kaders en het risicobeheer. Je organiseert proactief en samen met de interne organisatie de totstandkoming van bijdragen voor de P&C cyclus.

Ook lever je zelf een bijdrage aan het opleveren van de P&C producten.

 

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

 

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en trends in gemeentefinanciën;

 • Adviseert en ondersteunt het management, directie en bestuur bij het opstellen van de begroting, wijzigingen van de begroting, jaarrekening en rapportages;

 • Coördineert, bewaakt en beoordeelt de aanlevering van gegevens inzake de begroting, jaarrekening en rapportages;

 • Biedt de begroting, jaarrekening en rapportages ter besluitvorming aan inclusief de daarbij behorende adviezen;

 • Je voert controletaken uit in de bedrijfsvoering met betrekking tot kwaliteitsmanagement, risicomanagement en audits;

 • Ontwikkelt beleid op het gebied van gemeentefinanciën;

 • Adviseert over de ontwikkelingen betreffende de algemene en specifieke uitkeringen;

 • Voert taken op het gebied van treasury uit en adviseert daarover;

 • In overleg met de collega’s van andere afdelingen ontwikkel je normen en kengetallen voor de analyse en beoordeling van investeringsbeslissingen;

 • Adviseert over complexe investeringsplannen en verbonden partijen (beoordeling en advisering over de governance en de P&C-producten van Gemeenschappelijke Regelingen en overheids NV’s).

 

PROFIEL:

 

 • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;

 • Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring binnen een gemeente of provincie is een vereiste;

 • Je hebt ervaring in strategische advisering en schakelt gemakkelijk tussen politiek, bestuur, directie en de belangen vanuit de lijnafdelingen;

 • Je bent proactief en hebt sterke analytische en sociale vaardigheden;

 • Je hebt brede kennis van de BBV.

 

AANBOD:

 

De functie is gewaardeerd in schaal 11 (max. € 4.859.-) o.b.v. 36 uur, de inschaling vindt plaats op basis van leeftijd en ervaring. Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris.

 

INTERESSE EN PROCUDURE:

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl

bottom of page