top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

senior adviseur (interne) controle

(32-36 uur per week, max € 5.520,- bruto per maand)

Ter uitbreiding van het team consolidatie zijn wij op zoek naar een senior adviseur (interne) controle.

 

ORGANISATIE:

Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

 

AFDELING PLANNING & CONTROL:

De afdeling Planning en Control bestaat uit drie adviesteams (Vestigingsklimaat, Sociaal & Bestuur en Leefbaarheid), het team Consolidatie en het team Financiële Inrichting en Beheer. Met zo'n 95 medewerkers ondersteunen zij de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten.

 

TEAM CONSOLIDATIE:

De coördinatie van het gemeentebrede rapportageproces (perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en jaarstukken) is in handen van het team consolidatie. Daarbij zijn de gemaakte afspraken kaderstellend voor de afdelingen en andere teams. De interne financiële controle is centraal ondergebracht in dit team. Ook het gemeentelijke financiële beleid wordt hier geformuleerd en geactualiseerd, inclusief advisering hierover in de organisatie. Daarnaast is de treasury functie binnen het team consolidatie belegd, evenals de financiële advisering over verbonden partijen en de tax-control functie.

 

FUNCTIE:

De (verbijzonderde) interne controle is bij gemeente Tilburg centraal georganiseerd binnen de afdeling planning & control, in het team consolidatie, cluster administratieve organisatie en interne beheersing (AOIB). Het cluster AOIB bestaat uit 8 medewerkers (6,5 fte) en een coördinator (ca. 0,5fte). Je vervult in deze functie een senior rol in het cluster.

Vanuit het vakgebied AOIB en financiële verslaggeving zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om doorontwikkeling van de werkwijze enerzijds en uitbreiding  van de expertise en capaciteit anderzijds. Er is sprake van een aanzienlijke toename in de omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarstukken en accountantscontrole. Advisering rondom administratieve organisatie en interne beheersing en uitvoering van de (verbijzonderde) interne controles op complexe dossiers en projecten.

 

Kerntaken van deze functie zijn:

 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van het cluster administratieve organisatie en interne beheersing, in samenwerking met de coördinator en teammanager;

 • Adviseren op gebied van financiële verslaggeving en toepassing van het BBV;

 • Gemeentebrede  advisering op gebied van administratieve organisatie en interne beheersing;

 • Incorporeren van fiscaliteit in de interne controle;

 • Vertalen van ICT ontwikkelingen op de inrichting van interne controle;

 • Versterken van de inrichting van interne controle op gebied van het sociaal domein en uitvoering van complexe controlewerkzaamheden op dit terrein;

 • Mede aanspreekpunt voor de accountant voor het onderdeel interne controle;

 • Uitvoeren van controles op complexe dossiers en projecten.

 

PROFIEL:

 • HBO/WO werk- en denkniveau, bedrijfseconomie of vergelijkbaar, afgeronde accountantsopleiding is een pré;

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of in de accountancy;

 • Kennis van gemeentefinanciën en samenhangende wet- en regelgeving is gewenst.

 

Competenties:

 • Kritisch en analytisch, proactief en initiatiefrijk, bestuur- en organisatiesensitief;

 • Resultaatgericht, overtuigingskracht, samenwerken;

 • Netwerkvaardigheid, oordeelsvorming.

 

 

AANBOD:

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 12 (max. € 5.520 bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Naast het salaris is er een individueel keuzebudget van 16,8 % van het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en in te zetten voor verschillende doelen waaronder verlof).

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de gemeente Tilburg. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-1808 53 59 of mail kvaandrager@publicsearch.nl

bottom of page