top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Zaanstad

afdelingshoofd business control

Voor de Gemeente Zaanstad zoeken wij een Afdelingshoofd Business Control.

Draag jij als manager bij aan de ambities van de Gemeente Zaanstad?

 

ORGANISATIE:

Zaanstad groeit snel! Nu wonen er 155.000 mensen, over twintig jaar naar verwachting meer dan 200.000. Die groei biedt kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren. En het biedt jou kansen om jezelf te ontwikkelen binnen de organisatie. De gemeente geeft veel aandacht aan persoonlijke groei en ontplooiing. Binnen de gemeente Zaanstad krijgt iedereen de ruimte en de kans om het beste uit zichzelf te halen.

 

Naast grote maatschappelijk en stedelijke opgaven worden er ook strengere eisen gesteld aan de financiële verantwoording, privacy en security. De sector Strategie & Control bestaat uit de afdelingen Strategie & Regie, Financiën, Business Control, Onderzoek & Audit, Communicatie en Juridische Zaken. De sector heeft als centrale opdracht om het college, de directie en de organisatie te adviseren op zowel de vernieuwing in de transities als de borging van processen. En te adviseren en ondersteunen bij het verhaal van de stad en het college

In relatie tot de daarvoor te maken keuzes.

 

 

DE AFDELING:

De afdeling Business Control ondersteunt de lijnorganisatie, als businesspartner, bij het oplossen van diverse complexe strategische vraagstukken. Het doel is om het College en de gemeenteraad weloverwogen keuzes te laten maken welke bijdragen aan een vooruitstrevend Zaanstad. De afdeling Business Control ondersteunt op het snijvlak van het maatschappelijk vraagstuk en de bedrijfsvoering. Daarbij is de afdeling een eerste aanspreekpunt voor de lijn en legt de afdeling verbinding met andere afdelingen binnen de bedrijfsvoering. Zij geven dus op een nieuwe wijze invulling aan business control met daarbij als centrale vraag: hoe kunnen we het maatschappelijke vraagstuk op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze bereiken. Daarbij helpen ze in het zorgvuldig afwegen van alle belangen, het structureren binnen maatschappelijke vraagstukken en het stuurbaar maken van processen. Dit doen ze het liefst met moderne werkvormen zoals scrum, lean en andere agile werkvormen. Binnen de afdeling heerst een collegiale sfeer waarbij leren en ontwikkelen belangrijk worden gevonden.

 

DE FUNCTIE:

In deze uitdagende functie geef jij hiërarchisch en operationeel leiding aan een stevig team van 19 hoog opgeleide professionals die als businesspartner meedenken over complexe strategische opgaven voor de gemeente. Van de business partners verwachten ze dat zij hierbij breder kunnen denken dan alleen het financiële vraagstuk. De controllers zijn dan ook regelmatig te vinden op de Vrije Universiteit van Amsterdam om binnen het “Zijlstra Centrum” de kennis van de Gemeente Zaanstad te delen en te onderhouden. Als Afdelingshoofd Business Control creëer jij samenhang tussen talenten en professionals binnen jouw afdeling en stimuleer jij binnen je team een klimaat waarin men van elkaar leert en weet je hiermee het kennisniveau naar een nog hoger plan te brengen. Van jou als leidinggevende vraagt dit naast leiderschap ook affiniteit met het inhoudelijke werk van de controllers. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het functioneren van je team, de ontwikkeling van het vakgebied van Business Control en je bewaakt de kwaliteit en planning van het uitgevoerde werk.

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Het begeleiden van de afdeling in de doorontwikkeling binnen het vakgebied Business Control;

 • Zorgdragen voor de integrale uitvoering van de aan de afdeling opgedragen taken, inclusief de ondersteunende taken vanuit de middelenfuncties;

 • Coachen van medewerkers en randvoorwaarden creëren voor hun persoonlijke ontwikkeling;

 • Opstellen van werkplannen en begrotingen;

 • Het zodanig ontwikkelen van de afdeling dat de afdeling continu kan anticiperen op nieuwe maatschappelijke vraagstukken;

 • Voeren van management-, functionerings-  en beoordelingsgesprekken met medewerkers;

 • Indirect of direct leidinggeven aan integrale projecten en processen;

 • Met de collega’s van de sector het verder uitwerken van de visie op sturing en beheersing van de gemeente;

 • Visie formuleren voor de afdeling en deze vertalen naar lange termijn strategie en uitvoeringsplannen;

 • Ontwikkeling van het vakgebied Business Control;

 • De kwaliteit en productiviteit bewaken in en van het functioneren van de vakgroepen.

 

PROFIEL:

 • Academisch werk-en denkniveau;

 • Ervaring in soortgelijke functie bij de overheid of in de non-profit sector;

 • Ervaring met het prioriteren van de inzet van Business Control;

 • Ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in een omgeving die aan verandering onderhevig is.

 

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Je hebt vermogen om je continu aan te passen in een complexe en dynamische omgeving;

 • Je neemt je verantwoordelijkheid en bent zichtbaar eigenaar van de dienstverlening van jouw afdeling;

 • Je inspireert mensen en/of partijen tot duurzame samenwerking om een bepaald resultaat te bereiken;

 • Je bent resultaatgericht en hebt het vermogen om strategische doelen op te stellen;

 • Je beschikt over een duidelijke visie. Jij weet wat je met de afdeling wilt bereiken en kunt dit vertalen naar concrete acties en toekomstige ontwikkelingen;

 • Leidinggeven gaat jou van nature af. Je weet de juiste coachings- en managementvaardigheden in te zetten en de verantwoordelijkheden aan de juiste personen in jouw team te delegeren en toe te vertrouwen.

 

AANBOD:

Werken als Afdelingshoofd Business Control bij de gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent verder te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’. Je speelt een centrale rol in de verdere ontwikkeling van de control organisatie binnen de gemeente, zowel op het niveau van individuele medewerkers als op afdelings- en sectorniveau. Kortom je hebt inhoudelijk zeer interessante werkzaamheden én een geweldige (flex)werkplek. Daarnaast bieden zij:

 

 • Een salaris tussen € 4490,- en €5984,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, schaal 13). Voor ervaren kandidaten is een toelage in schaal 14 bespreekbaar. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Aanstelling voor de duur van een jaar voor 36 uur per week met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling.

 • Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt je IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan onder meer verlof, studie (indien niet vergoed door Zaanstad), fiscaal voordeel woon-werkverkeer, fietsregeling.

 • Basisverlof van 161,6 uur per jaar. Daarnaast ontvang je 2-3 extra verlofdagen per jaar en is het mogelijk om verlofdagen te (ver)kopen.

 • Uitstekende pensioenvoorziening.

 • Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Het stadhuis ligt direct naast het treinstation Zaandam. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-18085359 / 035-6210258 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Linda de Ruiter via telefoonnummer: 06-57996766 / 035-6210258 of mail lderuiter@publicsearch.nl

bottom of page