top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Gemeente Westland

internal auditor

(32 - 36 uur per week, schaal 12 maximaal € 82.000 bruto per jaar)

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

 

ORGANISATIE:

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Ze sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

 

Cluster Bedrijfsvoering

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

 

Taakveld

Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van; financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie.

 

Het team Verbijzonderde Interne Controle (VIC), bestaande uit 5 medewerkers, maakt onderdeel uit van dit taakveld. De VIC is gericht op het verkrijgen van inzicht vanuit de eigen organisatie in tenminste de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van de interne controle en relevante beheersmaatregelen die in de lijn worden uitgevoerd. De VIC is dus een aanvulling op de reguliere interne controle en zegt iets over de werking daarvan.

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

 • Je stelt in samenwerking met je VIC collega’s  jaarlijks het interne controleplan op;

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van VIC-controles op de belangrijkste processen;

 • Je informeert het management halfjaarlijks over je bevindingen en aanbevelingen  ;

 • Je bewaakt follow-up verbeterpunten vanuit de interne controles en bevindingen uit de accountantscontrole;

 • Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de kwaliteit van de VIC controles;

 • Je ondersteunt en adviseert de eerste lijn over de interne controlemaatregelen;

 • Je bereidt de accountantscontrole voor (o.a. controleprotocol, normen- en toetsingskader).

 

Het VIC team staat al in de startblokken voor de rechtmatigheidsverklaring (2021) door het college van burgemeester en wethouders (B en W). Jij neemt als internal auditor de leiding in het ambtelijke en bestuurlijke proces voor het kunnen opnemen van de rechtmatigheidsverklaring van B en W in de jaarstukken.

 

 

PROFIEL:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde, financieel-economische WO opleiding

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;

 • Je hebt werkervaring met AO/IB vraagstukken en kennis van het BBV;

 • Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder.

 

Verder beschik je over een sterk analytisch vermogen. Je stijl van werken en denken is open, proactief en resultaatgericht. Je bent politiek sensitief en hebt gevoel voor verhoudingen.

 

AANBOD:

De gemeente Westland biedt:

 

 • Een salaris van maximaal € 5.814,- bruto per maand (bij 36 uur);

 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken;

 • De mogelijkheid tot thuiswerken;

 • Een laptop en mobiele telefoon van de zaak;

 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering;

 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School);

 • Een individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor gemeente Westland. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

bottom of page