top of page
SHARE:

Gemeente Westland

beleidsadviseur P&C

PRINT PAGINA

(32 - 36 uur per week, schaal 11 maximaal € 72.500 bruto per jaar)

 

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

 

ORGANISATIE:

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Ze sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

 

Cluster Bedrijfsvoering

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

 

Taakveld

Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van; financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie.

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN:

Van jou wordt onder andere verwacht dat je:

 • In- en externe ontwikkelingen signaleert en vervolgens vertaalt naar financiële en concern kaders en verbetervoorstellen doet;

 • Complexe projecten initieert en coördineert en nieuwe regelgeving invoert;

 • Voor kennisoverdracht zorgt naar andere medewerkers binnen het team en de organisatie;

 • Gemeentefondscirculaires verwerkt;

 • Programmarapportages opstelt.

 • het tot stand komen regisseert van de begroting, de jaarrekening, de 1e actualisatie, de voorjaarsnota, de Prorap en de P-monitor.

 

 

PROFIEL:

Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je bent resultaatgericht en communicatief sterk. Je hebt actuele kennis van gemeentefinanciën/BBV en goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je beschikt over een afgeronde financieel-economische WO- of HBO-opleiding.

 

AANBOD:

De gemeente Westland biedt:

 • Een salaris van maximaal € 5.169,- bruto per maand (bij 36 uur);

 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken;

 • De mogelijkheid tot thuiswerken;

 • Een laptop en mobiele telefoon van de zaak;

 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering;

 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School);

 • Een individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor gemeente Westland. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of 

met Klaas Staatsen via telefoonnummer 06-83667788 of mail kstaatsen@publicsearch.nl

 

bottom of page