top of page
SHARE:
PRINT PAGINA

GGZ WNB

Senior Controller (concern)

Voor GGZ WNB, een grote GGZ aanbieder in de regio West Brabant, zoeken wij voor vast een senior controller.

 

GGZ WNB heeft de afgelopen periode voor verschillende interne en externe uitdagingen gestaan en wil met deze senior controller verder bouwen aan een zorgaanbieder die op alle fronten ‘in control’ is. Vraagstukken die er liggen raken onder meer het vastgoed en het structureel op orde krijgen en houden van de bedrijfsvoering.

 

De organisatie:

GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt geestelijke gezondheidszorg in de regio West Brabant. Jaarlijks vertrouwen ongeveer 5.000 cliënten erop dat de medewerkers hen zullen helpen bij het behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dat doen zij vanuit een herstelgerichte visie. Een visie die gericht is op het maximaal benutten van de mogelijkheden van de organisatie en de talenten van de medewerkers. Waarbij de missie is: laat de medewerkers die dingen doen waar zij goed in zijn en waarin zij te ontwikkelen zijn. Dit komt tot uiting in zowel de zorgprocessen als de ondersteunende processen.

GGZ WNB is klantgericht, resultaatgericht en zoekt proactief de samenwerking op. Er heerst een informele structuur met een ‘familiaire’ betrokkenheid onder de medewerkers. Samen staan zij voor goede, zorgvuldige en veilige zorg voor hun cliënten.

 

De functie:

Je maakt als senior controller onderdeel uit van het leuke team Finance & Control en valt onder de manager Finance & Control. Samen met de manager F&C oefen je de control functie op instellingsniveau uit. Je signaleert kansen en risico’s en stelt je ten doel om optimaal te faciliteren in het ‘in control’ krijgen en laten blijven van de organisatie. Kortom, je werkt aan het krijgen van actueel inzicht in de zorg- en behandelprestaties en de bedrijfsvoering, plus het vergroten van het sturend vermogen van leidinggevenden en teams. Uiteraard geef je advies over verbeteracties om in control te komen. Denken in processen en verbeteringen is je tweede natuur.

Wat ga je doen:

 • Het opstellen van de maandelijkse concernrapportage;

 • Deelnemen aan het zorgverkoopteam;

 • Het leveren van bijdragen aan de planning & controlcyclus, zoals begroting en jaarrekening;

 • Een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de management- en stuurinformatie / business intelligence;

 • Een bijdrage leveren aan het financieel beleid (investeringen, begrotingssystematiek);

 • Adviseren van de Raad van Bestuur en de manager F&C (gevraagd en ongevraagd) over de financiële positie van de organisatie en bedrijfsvoering in brede zin;

 • Deelnemen aan projecten zoals invoering van het zorgprestatiemodel, implementatie van begrotingssoftware en monitoring van COVID-19 compensatieregelingen;

 • Signaleren van risico’s en op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen.

Kortom: een afwisselende en uitdagende portefeuille om je in vast te bijten.

 

Wat breng je mee:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO / WO-niveau;

 • Het zowel zelfstandig als in teams kunnen werken;

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving in de zorg;

 • Goed in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Kerncompetenties: analytisch en procesmatig denken, gestructureerd denken en werken, nieuwsgierigheid en verbindend kunnen zijn tussen collega’s en/of afdelingen.

Het aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor GGZ WNB. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Roland Falke 06-41367129. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en/ of rfalke@publicsearch.nl.

bottom of page