SHARE:

HET RIJNLANDS LYCEUM
coördinator business control (0,8-1,0 fte)

Mi Yu Vink
PRINT PAGINA

De Stichting Het Rijnlands Lyceum is op zoek naar een Coördinator Business control. Wil je aan de slag met de verdere professionalisering van het team business control? Wil je werken in een mix van Nederlands en internationaal onderwijs, met alle uitdaging en dynamiek die daarbij hoort? Dan zou dit je volgende baan kunnen zijn.

 

Wat ga je doen?

Als Business control ben je gesprekspartner van het schoolmanagement en het centraal management. Je adviseert en helpt hen in hun rol van budgethouder en/of in de rol van verantwoordelijke voor bedrijfseconomische vraagstukken.

Als Coördinator Business control stuur je 2 business controllers aan. Je stimuleert hen in hun ontwikkeling naar de rol van business partner op het terrein van bedrijfsvoering.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting, en de periodieke rapportages in het kader van de bedrijfsvoering (financieel en inhoudelijk).

 

Als senior controller functioneer je in het team Bedrijfsvoering binnen het bestuursbureau van de stichting.

Je legt verantwoording af aan de Directeur Bedrijfsvoering van het Rijnlands Lyceum.

 

 • Vanuit je rol vertaal je de strategie van Rijnlands Lyceum naar het meerjarig financieel beleid en toets je complexe beleidsvoornemens op hun financiële consequenties;

 • Je adviseert de bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en de schooldirecteuren/rectoren/Principals over de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten in meerjarig perspectief;

 • Het opstellen van begroting, kaderbrief, toelichtingen bij tussentijdse rapportages, meerjarenramingen;

 • Je ontwikkelt de planning & control cyclus en bewaakt deze;

 • Als Coördinator business control ben je verantwoordelijk voor twee scholen alsmede de overkoepelende control activiteiten;

 • Waarborgen van tijdige en betrouwbare informatievoorziening aan interne (waaronder RvT, CvB, directeuren/rectoren/Principals, medezeggenschapsorganen, budgethouders) en externe stakeholders;

 • Je bent veelvuldig in contact met schooldirecties over hun beleidsvoornemens en vertaalt dit naar financiële consequenties;

 • Je toetst de financiële administraties en ontwikkelt voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Periodiek verstrek je managementinformatie aan bestuur, schooldirecties en stafmanagers;

 • Knelpunten in het werk of ontwikkelingen zet je om in een projectopdracht, waarbij je het projectplan opstelt en de projectorganisatie regelt. Je coördineert projecten op inhoud en organisatie en stuurt op kwaliteit, tijdigheid, resultaat en budget;

 • Binnen het team control zorg je voor een goede werkverdeling, jaarplanning en een werkklimaat dat bijdraagt aan de doelstellingen van het team.

 

Het Rijnlands Lyceum ziet o.a. de volgende uitdagingen voor de nieuwe Coördinator Business control:

 • De verbinding tussen scholen en Bedrijfsvoering versterken en de doorontwikkeling van de advisering en facilitering van CvB en rectoren/directeuren;

 • Het standaardiseren en automatiseren van administratieve processen, alsmede de borging hiervan in de AO/IC, in samenwerking met de financiële administratie;

 • Optimaliseren van de P&C cyclus en het versterken van business control in de organisatie;

 • Overdracht van taken en samenwerking met de financiële administratie;

 • Door ontwikkelen van managementinformatie middels de verdere implementatie van het datawarehouse;

 • Identificeren van besparingspotentieel in samenwerking met de afdeling inkoop.

 

Wat neem je mee?

Als business controller beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op universitair niveau, aangevuld met aantoonbare kennis op het gebied van control of informatiemanagement;

 • Ruime ervaring als business controller (waarbij ervaring in de publieke sector een pre is);

 • Aantoonbare kwaliteiten als gesprekspartner op managementniveau;

 • Brede kennis van financieel economische zaken en control;

 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken en coördineren van een team.


Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Een onderzoekende, proactieve professional die zich uitgedaagd voelt door het professionaliseren van business control binnen een organisatie en die in staat is om anderen daarin te ontwikkelen;

 • Teamspeler die actief zoekt naar verbinding: tussen scholen en staf maar ook tussen de experts onderling;

 • Resultaatgerichte professional met oog voor de menselijke kant;

 • Geeft verantwoordelijkheid en spreekt aan;

 • Kan omgaan met verschillen (zoals tussen PO en VO, tussen nationaal en internationaal onderwijs);

 • Enthousiasmeert mensen en creëert een veilige werkomgeving;

 • Een sterke analyticus die hands-on kan functioneren;

 • Is punctueel en komt afspraken na;

 • Communicatief sterk (zowel in woord als geschrift, ook in het Engels) en sociaal vaardig;

 • Herkent zich in de kernwaarden van de stichting en beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas;

 • Open en toegankelijk, energiek en initiatiefrijk.

 

Waar ga je werken?

Stichting Het Rijnlands Lyceum

De Stichting biedt primair en voortgezet onderwijs in de regio Leiden en Den Haag. Naast het Nederlandse curriculum (PO, VO) worden het internationale curriculum en het Europese curriculum uitgevoerd, eveneens voor PO en VO. In totaal gaat het daarmee om 6 te onderscheiden schoolsoorten. Voor de niet-Nederlandse curricula worden aanvullende school fees in rekening gebracht waarmee extra personeel wordt ingezet en aan de extra eisen kan worden voldaan. De stichtingsbegroting beloopt ruim 90 miljoen euro. Stichting Het Rijnlands Lyceum heeft 8 scholen met in totaal circa 7.300 leerlingen. Met ruim 1100 medewerkers is het Rijnlands Lyceum een grote werkgever.

De Rijnlandse scholen voelen zich verbonden met de doelstelling: het verzorgen van kwaliteitsonderwijs voor hen die meer willen dan een standaard onderwijsaanbod. De internationale dimensie is daarbij een van de onderscheidende kenmerken. De Rijnlandse scholen dragen "international mindedness" uit als een van de belangrijkste kernwaarden.

Bestuursbureau

De scholen en het College van Bestuur worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau op de terreinen: financiën, HR, facilitaire zaken, huisvesting en ICT. Vanwege de internationale activiteiten is relatief veel inzet nodig voor HR en financiën; bij het bureau werken ca. 40 medewerkers.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Het Rijnlands Lyceum biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (0,8 fte is bespreekbaar).

Het Rijnlands Lyceum biedt uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast behoren tot de secundaire voorwaarden: 10 weken vakantie en een 40-urige werkweek, mogelijkheden voor thuiswerken (inclusief facilitering) en krijg je de ruimte om te groeien binnen een professionele onderwijsorganisatie door het volgen van opleiding en training.

 

Procedure:

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.
 

Een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) is voorwaardelijk voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Solliciteren:

Public Search verzorgt de werving voor Het Rijnlands Lyceum. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Melissa Anthonio 06-38690104 of Mi Yu Vink 06 28814271. Je mag je cv ook mailen naar manthonio@publicsearch.nl of mvink@publicsearch.nl