top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Humanitas

Manager Financiële Administratie

De organisatie:

Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en para-medische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen.

 

Humanitas is er voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 0 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen zij een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis als in een van hun woonvoorzieningen. Daarbij vinden zij persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denken zij niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn eigen leven. Dit onder het motto ‘tegen de stroom en anders durven zijn’.

 

Het afgelopen jaar is er veel bereikt. Er is een stevige basis gelegd. Binnen de afdeling FC&I zijn onder andere de verschillende rollen opnieuw gedefinieerd en is Afas geïmplementeerd. De samenwerking met het primaire proces is geoptimaliseerd en is er een gedegen financieel beleid uitgezet.

 

Afdeling:

De afdeling Financiën, Control en Informatievoorziening & Control (FC&I) bestaat uit vijf onderdelen, te weten AO/IC, Business Control, Zorgcontrol, Verkoop en Financiële Administratie (FA).

 

Organisatiestructuur: 

 • De Manager Financiële administratie valt rechtstreeks onder de manager FC&I.

 • Geeft direct leiding aan financial control, crediteuren, debiteuren, facturatie, betalingsverkeer en salarisadministratie.

 • Is lid van het management afdeling FC&I

 

Kern van de functie:

Als Manager Financiële administratie geeft je dagelijks leiding aan ongeveer 15 fte en ben je de inhoudsdeskundige op de FA processen.

Verder stem je maandelijks met de afdeling Control af, welke uitdagingen er zijn en welke invloed dit heeft op de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de door jouw afdeling opgeleverde cijfers. Je bent verantwoordelijke voor de planning van alle activiteiten die leiden tot betrouwbare cijfers, die door de afdeling Control worden gebruikt voor gewenste stuurinformatie van de organisatie.

 

Daarnaast heb je een belangrijke rol in het jaarrekeningtraject. Je bent het aanspreekpunt voor de externe accountant en maakt samen met financial control de planning voor de op te leveren gegevens. Jij stelt de jaarrekening op met gebruikmaking van de daarvoor aanwezige hulpmiddelen en met behulp van de kennis die in je team aanwezig is. De jaarrekening is een coöperatie tussen de FA en de Control.

 

Werkzaamheden:

 • Organiseert en coördineert de werkzaamheden van de administratieve dienst;

 • Geeft vakinhoudelijke coaching en ondersteuning aan de medewerkers;

 • Je hebt aantoonbare fiscale kennis;

 • Stemt de activiteiten van de afdeling af op die van andere afdelingen en diensten;

 • Draagt zorg voor het laten opstellen van de jaarrekening, het verzorgen van de financiële controles en het genereren van informatie voor het opstellen van begrotingen, budgetrapportages en (na-) calculaties;

 • Adviseert de manager FC&I met betrekking tot de liquiditeitspositie van de organisatie;

 • Accordeert betalingen en draagt zorg voor het betalingsverkeer;

 • Draagt zorg voor de inrichting en bijstelling van financieel administratieve processen en voert hiertoe overleg en afstemming met verschillende bedrijfsonderdelen;

 • Draagt zorg voor de implementatie van en bewaakt de naleving van de administratieve procedures organisatie breed;

 • Volgt ontwikkelingen in de sector, wet- en regelgeving en ontwikkelingen op administratief gebied en beoordeelt deze op toepasbaarheid en consequenties voor de organisatie.

 

Profiel:

 • Kennis van management en van financiële administratie op hbo – niveau en afgeronde HBO diploma is vereist, aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring. Ontwikkelingen op het gebied van financiële administratie dienen te worden gevolgd en beoordeeld op hun relevantie voor de organisatie;

 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het vastgestelde organisatiebeleid. Zowel vakinhoudelijke als organisatorische problemen worden opgelost. Het nemen van initiatieven is vereist bij het ontwikkelen van tactisch beleid. Organisatorisch is terugval mogelijk op de manager FC&I;

 • Kennis hebt van AFAS Profit is een grote pré.

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden.

 • Sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

 • Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaalvaardig.

 

Aanbod:

 • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen wordt gestimuleerd.

 • Uitgangspunt is een contract op basis van 36 uur per week

 • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Humanitas. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink op 06-29588050 of ltenbrink@publicsearch.nl en/of met Daniel Griffioen op 06-81953794 of dgriffioen@publicsearch.nl

 

Assessment maakt onderdeel uit van de selectie

bottom of page