top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

ISALA ZIEKENHUIS 

SENIOR ADVISEUR PRODUCTREGISTRATIE & CONTROLE

Voor Isala in Zwolle zijn wij op zoek naar een enthousiaste bevlogen adviseur.

 

“Ben jij als klantgerichte adviseur op zoek naar dynamisch werk in een groot modern topklinisch ziekenhuis en wil je het verschil maken voor onze zorgprofessionals? Dan is dit jouw nieuwe baan!”

 

De organisatie:

Isala is een topklinisch ziekenhuis met vijf locaties. Isala levert basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. De kernwaarden van de organisatie zijn professioneel, open en transparant. Binnen Isala werken we met hart en ziel, we houden van ons vak. De kernvraag die we onszelf binnen Isala steeds stellen is: wat levert hetgeen we doen aan meerwaarde op voor de patiënt? Veiligheid, aantoonbaar goede uitkomsten van zorg, aandacht voor gastvrijheid en efficiënt werken staan voorop.

 

Plaats in de organisatie:

Binnen Isala zijn ze continue aan het verbeteren ook ten aanzien van de productieregistratie.De afdeling Finance & Control (F&C) – Productieregistratie en controle is daarin een belangrijke adviespartner.

 

Je ontvangt in deze functie leiding van de Manager Productieregistratie en Controle (PR&C). De afdeling Productieregistratie en Controle (PR&C) is onderdeel van de stafafdeling Finance & Control. Finance & Control is hierbij direct onder de Raad van Bestuur gepositioneerd. Naast het aandachtsgebied Productieregistratie en Controle omvat deze stafafdeling ook de onderdelen Medische Registratie, Financiële Administratie, Control, Bedrijfsinformatie en Internal Audit.

 

De afdeling PR&C ( 8 fte) biedt (zorg)professionals ondersteuning & advies m.b.t. het productie-registratieproces, waarbij wordt gestreefd naar een correcte en rechtmatige registratie en declaratie conform landelijke wet- en regelgeving. De afdeling is kader stellend, beleidsbepalend, adviserend en signalerend met continue oog voor verbetering. Vanuit de afdeling zijn medewerkers betrokken bij diverse projecten, waaronder het project 'Horizontaal toezicht in de zorg' en geven we samen met het team en collega’s nader vorm aan onze tweedelijnsrol. Je werkt in een gedreven team, waarin uitdagingen middels samenwerking worden verwezenlijkt.

 

De functie:

De Senior Adviseur PR&C verricht front-office werkzaamheden ter bevordering van een juiste, tijdige en volledige productie-registratie, met de focus op DBC/DOT-zorgproduct en –verrichtingenregistratie. Kerntaken van de functie betreffen onder meer:

 

 • Vaardigt richtlijnen en intern beleid uit en geeft instructies over de toepassing van landelijke wet- en regelgeving

 • Monitort en analyseert DBC/DOT- en verrichtingenregistratie o.b.v. verzamelde kengetallen productie

 • Voert proactief (complexe) analyses uit op DBC/DOT- en verrichtingenregistratie

 • Signaleert en communiceert verbeteracties

 • Adviseert over noodzakelijke aanpassingen in het registratieproces en monitort hierbij op voortgang

 • Biedt ondersteuning aan het beheer van applicaties welke raakvlakken hebben met de DBC/DOT- en verrichtingenregistratie en signaleert noodzakelijke aanpassingen in geautomatiseerde systemen

 • Biedt ondersteuning op het gebied van zorgprofielen en op het gebied van AO/IC

 • Draagt proactief bij aan de transformatie van informatieproducten en bent in staat voorwaarden en specificaties op te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van organisatie brede dashboards

 

Het profiel:

 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding

 • Je bent assertief en daadkrachtig, maar beschikt ook over inlevingsvermogen en tact

 • Je zoekt de verbinding binnen de afdeling en in het ziekenhuis

 • Je hebt oog voor de effecten van eigen beslissingen en activiteiten op (onderdelen) van de organisatie

 • Je beschikt over een rationele drijfveer en denkt van groot naar klein: eerst de hoofdlijn, dan de details

 • Je neemt initiatieven en maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden

 • Je herkent gelegenheden om het bereiken van het doel te bevorderen en grijpt kansen om het doel eerder te bereiken

 • Je bent in staat te blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling en tegenspel

 • Je bent gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en wilt deze op een effectieve en efficiënte manier behalen

 

Het aanbod:

De CAO Ziekenhuizen is van toepassing. Deze functie is ingedeeld in FWG 60 met een maximum salaris van € 4.682,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband. Je standplaats wordt Zwolle. Daarnaast kan flexibel gebruik gemaakt worden van de secundaire arbeidsvoorwaarden door middel van het meerkeuzesysteem. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden is de intentie om de arbeidsovereenkomst na 1 jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Interesse?
Public Search verzorgt de selectie voor Isala. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Stéphanie Kuipers 06-18528145 en of Joey van Tamelen 06-28239265. Uw sollicitatie kunt u richten naar skuipers@publicsearch.nl en of jvantamelen@publicsearch.nl

bottom of page