top of page
SHARE:
DOWNLOAD:

Gemeente Barneveld

concern controller
 

(36 uur per week, max. € 5.984,- bruto per maand)

Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een concern controller.

 

Je bent als concerncontroller het ‘geweten’ van de organisatie. Je bent daadkrachtig en kritisch en als vaste deelnemer van vergaderingen van het managementteam gepositioneerd direct onder de directie.  Je bent eerstverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de planning & control ter realisatie van de financiële en strategische opgaven.
 

Barneveld, een werkgever met een eigentijds, innovatief en dynamisch karakter en aantrekkelijke en ambitieuze projecten. Werken bij Barneveld betekent bijdragen aan ‘Blij met Barneveld’: een positieve klantbeleving van onze inwoners, ondernemers en partners. Samen met 450 collega’s geef je invulling aan de maatschappelijke opgaven: Sociaal Vitaal samenleven, Leefbare en Vitale wijken en dorpen, Bereikbaarheid en Mobiliteit, Economische Kracht, Energietransitie en Klimaat, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling.
 

Wat ga je doen?
 

 • Je informeert en adviseert vanuit een onafhankelijke rol en met een frisse blik bestuur, directie en management over de haalbaarheid, doelmatigheid en risico’s van investeringen, projecten, grondexploitaties, initiatieven, toekomstverkenningen en  kwaliteitsontwikkeling van de organisatie;

 • Je toetst en versterkt het werken met ‘checks & balances’. Om te kunnen sturen op strategische opgaven en bestuurlijke  ambities en deze te beheersen, stimuleer je optimaal gebruik van het p&c-instrumentarium;

 • Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kadernota, de programmabegroting en voortgangsrapportages;

 • Je draagt zorg voor een kwaliteitszorgsysteem op concernniveau waardoor systematisch getoetst wordt of we als organisatie doelmatig, doeltreffend en rechtmatig functioneren;

 • Je draagt bij aan het integraal sturen op doelstellingen en grip op de uitvoering daarvan;

 • Je toetst kritisch de effectiviteit en efficiency van interne bedrijfsvoeringsprocessen en coördineert activiteiten van het verbeterteam;

 • Je houdt toezicht op correcte uitvoering, nu en in de toekomst, van de financiële interne beheersing (verbijzonderde interne controle);

 • Je draagt zorg voor het geven van inzicht in de prestaties van de organisatie en de resultaten van strategische beleid;

 • Je houdt toezicht op de volledigheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van managementrapportages (informatievoorziening);

 • Je coördineert risicomanagement, interne audits en compliance;

 • Je bent secretaris van de auditcommissie;

 • Je vervult een toetsende rol in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen;

 • Je ziet er op toe dat wet- en regelgeving op het snijvlak van financiën en openbaar bestuur vertaald en nageleefd wordt;

 • Je bent aanspreekpunt voor de externe accountant.

 

Wij vragen:

Met gezag en kennis help je de organisatie op koers te houden.  Je bent in staat de spreekwoordelijke ‘vinger op de zere plek’ te leggen en risico’s in beeld te brengen. Je beschikt over senioriteit en je bent een onafhankelijke en kritische sparringpartner van bestuur, directie en management.

Je neemt in ieder geval mee:

 

 • Een afgeronde en relevante opleiding op WO niveau;

 • Kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering en financiële processen is een pré;

 • Ruime ervaring als concerncontroller;

 • Begrip van politiek-bestuurlijke processen en hier adequaat mee om kunnen gaan;

 • Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een doeltreffend p&c controlsysteem;

 • Een organisatie-brede blik;

 • Politiek-bestuurlijk sensitief, natuurlijk overwicht en kritisch vermogen, onafhankelijke aanpak en daadkrachtig.

 

AANBOD

Barneveld biedt een functie binnen een dynamische en ambitieuze organisatie, met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt de gemeente een salaris tussen de € 4.490,- en € 5.984,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vrij besteedbaar persoonlijk budget (IKB) van 17,05% (salarispeil 1 januari 2018). Dit kun je inzetten voor diverse doelen, zoals kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een (deel van je) opleiding.

Daarnaast hebben ze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden ze mogelijkheden voor een goede balans tussen je werk- en privéleven.

INTERESSE EN PROCEDURE

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl

bottom of page