top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

roc midden nederland  

manager kwaliteitsborging en compliance

Functiebeschrijving

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het ROC zet in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het ROC doet dit op een manier die past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

 

Als manager geef je leiding aan een team van professionals. Je bent verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de langetermijnvisie en doelen. In je werk laat je je leiden door de visie van het ROCMN waar nauw wordt samengewerkt met de beroepspraktijk. Je blijft kritisch, denkt in mogelijkheden en staat open voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Je zoekt de verbinding met collega’s van andere diensten en met diverse partijen in de branche, bijvoorbeeld (koepel)organisaties en andere onderwijsinstanties.

Je bent continu bezig met het verbeteren van de organisatie, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de onderlinge samenwerking. Het ROCMN is te omschrijven als een constructieve en samenwerkingsgerichte cultuur.

Naast de langere termijn doelen ben je ook een manager die samen met het team ervoor zorgdraagt dat de colleges zodanig ondersteund worden dat de dagelijkse praktijk van het onderwijs soepel verloopt. In je werk voer je voortgangs- en eindejaar gesprekken, draag je zorg voor verdere professionalisering van je team, stel je afdelingsplannen op binnen het begrotingskader en bewaak je de financiële budgetten van je team.

 

Finance, Planning & Control (FP&C)

De mbo-opleidingen van ROCMN zijn georganiseerd in colleges die elk gericht zijn op een bepaald marktsegment. Ter ondersteuning van de colleges zijn er meerdere diensten ingericht, die elk op een bepaald terrein verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling en –implementatie, advies en ondersteuning. De dienst FP&C is hier één van.

Binnen de dienst Finance, Planning & Control zijn de teams Financiële Administratie, Control & Informatievoorziening, Kwaliteitsborging en Compliance, en back office Bedrijfsopleidingen actief. Elk team wordt aangestuurd door een manager die rapporteert aan de directeur FP&C.

Voor de afdelingen Kwaliteitsborging & Compliance zijn wij opzoek naar een ervaren manager.

De afdelingen zijn te omschrijven als interne toezichtafdelingen. Dit interne toezicht gaat vooraf aan het externe toezicht door bijvoorbeeld de Inspectie of de accountant. De afdeling Kwaliteitsborging bestaat uit 5,0 fte en Compliance uit 4,2 fte.

De afdeling Kwaliteitsborging is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de colleges bij het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Het waarderingskader is hierbij een belangrijk middel.

De adviseurs zijn als intern toezichthouder critical friend, gesprekspartner en adviseur. Samen met de (college)directeuren stellen zij de onderwijskwaliteit vast, aan de hand van bijvoorbeeld de niet-financiële managementinformatie.

Ook zal deze afdeling de Inspectie van het Onderwijs begeleiden en is zij verantwoordelijk voor het Kwaliteitssysteem. De afdeling verzorgt de verantwoordingscyclus tussen collegedirecteuren en het College van Bestuur.

 

De afdeling Compliance is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de bedrijfsvoering (stafdiensten) en de bekostigingsvoorwaarden van het onderwijs. In de bedrijfsvoering is de ambitie de fase van management-control te bereiken. Compliance is eigenaar van de riskcharter waarin de verbeterpunten in de bedrijfsvoering worden gemonitord. De afdeling is aanspreekpunt van de accountant bij de totstandkoming van de management-letter. Actuele onderwerpen zijn onder andere aanbestedingen en de bekostigingscontrole.

 

De uitdaging:

De afdelingen van FP&C zijn in beweging door veranderende functievereisten en verwachtingen. Hierdoor kan de inrichting van de afdeling wijzigen. De adviseurs van de afdeling Compliance maken de veranderslag naar meer zelfstandigheid en ondersteuningsgerichtheid. De adviseurs bij de afdeling Kwaliteitsborging maken de slag naar een meer gerichte focus op de check (van PDCA), verbetercultuur en aantoonbaarheid. Het is belangrijk dat de teams in hun kracht worden gezet om zelf een critical friend voor de colleges te zijn. Beide afdelingen doen dit vanuit het perspectief van corporate control en onafhankelijkheid, en zijn daarin lerend zowel qua toepassing als wat dat vraagt voor de invulling van adviesvaardigheden, waarderend onderzoek en ondersteuningsgerichtheid.

 

Dit alles vraagt een coachende, invoelende leider die tegelijkertijd scherp weet te sturen op samenwerking, rolinvulling en op risico-gestuurde (audit)planningen. De manager is te zien als boegbeeld van de (onderwijs)kwaliteit bij ROCMN. De manager heeft een hoog ambitieniveau en weet haarfijn aan te jagen en te enthousiasmeren.

 

Wij vragen:

 • Een stevige people manager met leidinggevende ervaring, bij voorkeur met betrekking tot teamvorming en verandermanagement;

 • Minimaal een afgeronde gerichte hbo-opleiding met langdurige (meerjarige) aanvullende opleiding/training dan wel een academische opleiding;

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Ervaring binnen het onderwijs is een pre;

 • Een manager die staat voor verbinding tussen de afdelingen binnen de dienst;

 • Iemand die resultaatgerichtheid en empathie kan combineren;

 • Iemand die duidelijk is, doortastend en volhardend;

 • Vragen durft te stellen en sparringpartner is;

 • Een manager die beschikt over sturend vermogen en een praktische instelling;

 • Een manager die corporate kan denken en werken.

Verder zoeken wij:

 • Kennis van en ervaring met intern toezicht dan wel het doen van audits en het bewaken van kwaliteitssystemen in het primaire en bedrijfsvoeringsproces, bij voorkeur in een onderwijsinstelling dan wel de semi-publieke sector;

 • Zeer goed ontwikkelde competenties op het gebied van klantgerichtheid en omgevingsbewustzijn.

 

Aanbod:

Een pittige en interessante baan binnen een dynamische dienst. Je maakt onderdeel uit van een managementteam bestaande uit vier managers en een directeur. Het team kenmerkt zich door een open, lerende en constructieve sfeer, waarin ruimte is om naast je functie als manager een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de langeretermijn visie en doelen van de dienst.

Het ROCMN biedt een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor 0,8- 1.0 fte. Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal € 3810 en maximaal € 5595 bruto bij een volledige aanstelling (schaal 12, CAO MBO).

Daarnaast mag je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (volledige 13e maand), een reiskostenregeling en aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden.

 

Reacties naar:

Public Search verzorgt de werving voor de ROCMN. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root 06-289 31 992 of Melissa Anthonio op 06-386 90 104. Je cv mag je ook mailen naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

NB Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

bottom of page