top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

KORAAL

concerncontroller

Wie je ook bent en wat je ook kunt... Koraal vindt dat iedereen regisseur moet kunnen zijn van zijn eigen leven en waar mogelijk actief deel moet kunnen nemen aan de maatschappij.

Koraal biedt hoog specialistische gezondheidszorg en speciaal onderwijs in Limburg en Brabant. Vanuit ambitie en betrokkenheid geven 4000 medewerkers, studenten en stagiaires inhoud aan de toekomst van jeugdigen, jong volwassenen en volwassenen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs, Arbeid en Gehandicaptenzorg zijn de vier kerntaken van Koraal. De ambitie is integrale zorg, onderwijs en arbeid te bieden en daarmee leerlingen en (jong) volwassenen een zo normaal als mogelijk leven te kunnen laten leiden.

 

In verband met de benoeming van de huidige concerncontroller tot Directeur Interne Dienstverlening is de functie vacant van

Concerncontroller (m/v)

36 uur per week

 

Koraal heeft in 2017 een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Het primair proces is integraal om de cliënten en leerlingen gebouwd en inmiddels regionaal ingeregeld. Een vergelijkbaar traject is gestart voor de herinrichting van de ondersteunende diensten.

De ondersteunende organisatie bestaat uit de afdelingen Shared services, Facilitair & Vastgoed, de staf Beleid, Kwaliteit, audit en inspectie en de afdeling Marketing, Verkoop en Communicatie. Uit deze afdelingen worden medewerkers afgevaardigd naar uitvoerende teams, zoals klantteam of helpdesk.

 

Functie:

De concerncontroller ontwikkelt (mede) en adviseert de Directeur Interne Dienstverlening en in het verlengde daarvan de Raad van Bestuur over de bedrijfsvoering en het financieel-economisch beleid.

De concerncontroller ontvangt hiërarchisch leiding van de Directeur Interne Dienstverlening. Hij richt control zodanig in dat bedrijfseconomische analyses, voorspellingen en strategische besluitvorming optimaal worden ondersteund. Hij denkt mee, adviseert en neemt initiatief bij belangrijke financieel- economische vraagstukken en coördineert activiteiten van en geeft leiding aan medewerkers binnen de stafgroep control (circa 10 fte) als onderdeel van de Staf Beleid. De stafgroep Control bestaat uit de business controllers en de treasurer, taxcontroller als ook de financial internal auditor. Hij onderhoudt een functionele relatie naar de financiële medewerkers in de afdeling shared services.

 

 • het leveren van een hoogstaande kwaliteit van de dienstverlening binnen zijn vakgebied en het geven van leiding aan de stafgroep Control om dit te bereiken. Ontwikkelt mee het productportfolio van de ondersteunende diensten en ondersteunt de directeur Interne Dienstverlening bij zijn opdracht;

 • sturing en leidinggeven aan het transitieproces van de huidige afdeling EAD naar een innovatieve en naar de klantgerichte hoog-professionele financiële afdeling. Overzien van alle bedrijfsprocessen en verbinding maken met de interne en externe omgeving. Klantgericht inrichten en stroomlijnen van de financiële processen, de informatievoorziening en het financieel beheer in de keten.

 • het op strategisch niveau leveren van een bijdrage aan inhoudelijk en organisatorisch vernieuwend financieel-economisch beleid van de organisatie en het ontwikkelen van strategische instrumentarium als antwoord op de vele uitdagingen waarvoor Koraal staat. Hiertoe draagt hij onder andere bij door de realisatie van de planning en controlcyclus van Koraal (strategiebrief, begroting, jaarrekening, managementinformatie, prognoses, scenario-analyses enz.), 

 • De huidige BI-omgeving, in samenwerking met ICT, verder te ontwikkelen ten behoeve van de diverse gebruikersgroepen in Koraal;

 • regie voeren over en verantwoording dragen voor het uitwerken van het financieel-economisch beleid, het coördineren van het planningsproces en het proactief adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur, Directeur Interne Dienstverlening en indirect de regiodirecteuren bij het uitvoeren van hun bestuurlijke en managementtaken voor wat betreft de integrale bedrijfsvoering.

 

Profiel kandidaat:

De ideale kandidaat is een ervaren, ambitieuze en gedreven leidinggevende. Iemand met een actuele visie op en kennis van bedrijfsvoering & financiën, die anderen daar vanuit een voorbeeldrol, op een positieve wijze, in meeneemt. De concerncontroller is resultaatgericht en toont daadkracht wanneer nodig. Iemand die zich thuis voelt in een dynamische voortdurend veranderende omgeving. Initiatiefrijk, oplossingsgericht en denkt pro actief mee. Straalt energie en vertrouwen uit, weet mensen te inspireren, te prikkelen en is een verbindend leider. Communiceert helder, is een pragmaticus met natuurlijk gezag en biedt een luisterend oor.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie zijn:

 • Kennis van controlling op (post)academisch niveau, met een meerjarige ervaring;

 • Kennis van de financiële verslaggeving en, complexe externe wet- en regelgeving op financieel-economisch gebied van alle voorkomende werkterreinen binnen Koraal en dienen verbanden hiertussen gelegd te worden

 • Kennis van geautomatiseerde informatieprocessen.

 • Een sterke omgevingsbewustheid;

 • Goede sociale vaardigheden en is een natuurlijk en coachend leider.

 • Beschikken over strategische denkkracht, met visie op het vakgebied.

 • Een teamspeler, die tegelijkertijd kan doorpakken en verbinden, weerstanden kan overwinnen en tegengestelde belangen kan overbruggen.

 

Aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is. Een vast contract behoort tot de mogelijkheden.

Salariëring is volgens de CAO Gehandicapten minimaal FWG 70. Koraal biedt daarnaast een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor Koraal. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en / of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page