DOWNLOAD:
SHARE:

LIEVEGOED

FINANCIAL CONTROLLER 

Voor de afdeling Financiën, Control en Informatievoorziening (FC&I) van Lievegoed zoeken wij een - ambitieuze, vaktechnisch sterke - financial controller voor 28 tot 36 uren per week.

De organisatie:

Lievegoed biedt door het hele land gehandicaptenzorg, psychiatrische zorg en verslavingszorg. De zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan. Lievegoed werkt en is georganiseerd aan de hand van 4 zorginhoudelijke aandachtsgebieden, oftewel clusters. Onder ieder cluster valt een aantal locaties. Twee stafdiensten ondersteunen de Raad van Bestuur en het management: de dienst Financiën, Control & Informatievoorziening (inclusief Zorgverkoop) en de dienst Organisatieondersteuning (Kwaliteit, HR, Planning en Bestuurssecretariaat & Facilitaire Zaken, Vastgoed en ICT).

 

De afdeling:

De dienst Financiën, Control & Informatievoorziening (FC&I) is verantwoordelijk voor financial control, business control, de financiële administratie, centrale zorgadministratie geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorgbemiddeling gehandicaptenzorg, zorgregistratie en –declaratie gehandicaptenzorg, informatievoorziening (waaronder beheer en ontwikkeling BI-tool) en zorgverkoop.

 

Plaats in de organisatie:

De financial controller rapporteert aan en werkt nauw samen met de manager FC&I. De financial controller werkt samen met het hoofd financiële administratie, de business controllers en de coördinator zorgcontrol om betrouwbare financiële verantwoordingen en prognoses te waarborgen. Daarnaast werkt de financial controller ook nauw samen met de locatiecoördinatoren en overige medewerkers van de ondersteunende diensten. Binnen Lievegoed én binnen de afdeling FC&I is sprake van een informele werksfeer met korte lijnen waarbij iedereen zijn/haar expertise en inzet hard nodig zijn om een goede kwaliteit te leveren.

 

De functie:

Als financial controller ontwikkel je, in samenspraak met het management, het tactisch en strategisch beleid m.b.t financiën, control en informatievoorziening. Je geeft vorm en inhoud aan en houdt toezicht op de structuren voor een efficiënte en effectieve (financiële) planning en control van de bedrijfsprocessen. Dit heeft als doel een optimale (financiële) bedrijfsvoering en continuïteit te waarborgen. Als rechterhand van de manager FC&I zorg je, in nauwe samenwerking, voor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare management- en stuurinformatie.

 

Werkzaamheden:

 • Je stelt de maandelijkse financiële rapportage van Lievegoed op;

 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportage, analyses van de cijfers en opstellen van (liquiditeits)prognoses voor Raad van Bestuur en ondersteunende diensten.

 • Je bent verantwoordelijk voor het begrotingsproces en voor het jaarwerk waarbij je ‘meewerkend voorman/-vrouw’ bent;

 • Je toetst en bewaakt het financieel-economische beleid op volledige, juiste en tijdige uitvoering. Relevante partijen informeer je tijdig en je adviseert vanuit een brede bedrijfseconomische invalshoek op de keuzes bij de uitvoering.

 • Je adviseert de manager FC&I ten aanzien van de treasurypositie en voorziet het management van kennis en gegevens om gesprekken en onderhandelingen met banken en het Waarborgfonds voor de zorgsector aan te gaan.

 • Je ondersteunt zorgverkoop voor adequate uitvoering met een optimaal resultaat.

 

Profiel:

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie/-kunde of controlling.

 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie binnen de zorg en hebt kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) organisatiekunde, besturing, financiële en fiscale wet- en regelgeving, good governance, risicomanagement en financiering in de gezondheidszorg.

 • Je kunt goed zelfstandig binnen vastgestelde ruime kaders opereren en op eigen initiatief uiteenlopende en knelpunten signaleren en oplossingen bieden.

 • Je kunt goed onderhandelen, tegenstellingen overbruggen en snel een mening vormen. Tevens ben je in staat contacten met externen (zoals accountants, banken en de Belastingdienst) te onderhouden.

 

Wij bieden:

 • Een aanstelling voor 28-36 uur per week voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

 • Een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, conform de cao Gehandicaptenzorg.

 • Een uitdagende functie in een klein team met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden én mogelijkheden de kwaliteit van FC&I te verbeteren.

 • Werken in Bilthoven op een mooie en inspirerende locatie.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Lievegoed. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Stéphanie Kuipers 06-18528145 of Daniël Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten aan skuipers@publicsearch.nl en/of dgriffioen@publicsearch.nl