persoonlijke vaardigheden

basistraining leidinggeven

Boertien

Als business controller zul je regel­matig leiding (gaan) geven. Ondanks dat je een tijdelijke rol vervuld zijn leidinggevende vaardigheden van belang. In deze praktische training krijg je handvatten aangereikt. In de training worden theorie en praktijk constant afgewisseld. We gaan uit van de kwaliteiten van de deelnemer. De nadruk ligt op ervarend leren, onder andere met rollenspelen. Ook ontvangt de deelnemer persoonlijke feedback. Alle oefeningen betreffen de praktijk waarmee de leiding­gevende op uitvoerend niveau te maken heeft, zoals het zoeken van balans in werkzaamheden en het ontwikkelen van hun eigen stijl. We werken met eigen praktijksituaties en met een trainingsacteur.