intervisies

besluitvorming en macht

Marco Roobol

Onlangs publiceerde Joep Steffes zijn promotieonderzoek waarbij hij ingaat op beperkte rationaliteit bij strategische besluitvormingsprocessen. Hij constateert dat de helft van de beslissingen verkeerd zijn en dat dit komt doordat mensen teveel afgaan op intuïtie en te weinig oog hebben voor rationele aspecten. Hij focust zich in zijn onderzoek vervolgens op de raad van commissarissen, maar los daarvan biedt hij een aantal inzichten die voor ons als controllers erg interessant en relevant zijn.


Het promotieonderzoek van Joep Steffes heeft mij op het idee gebracht om een intervisie avond met een aantal collega’s van Public Search te organiseren, met als thema ‘besluitvorming en macht’. Graag ga ik met een aantal van jullie, na een korte theoretische verkenning, in gesprek over jullie rol in besluitvormingsprocessen en hoe jullie daarbij een thema als ‘macht’ ervaren. 

Daarbij zou ik in willen gaan op vragen als:

  • Welke situaties hebben jullie meegemaakt?

  • Wat waren voor jullie goede voorbeelden en wat waren minder goede voorbeelden?

  • Hoe kwam dat?

  • Hoe vergroten jullie eigen invloed binnen besluitvormingsprocessen?

  • Hoe gaan jullie om met niet-rationele argumenten in een besluitvormingsproces?

  • Hoe maken jullie een thema als ‘macht’ bespreekbaar? / Hoe adviseren jullie over een thema als ‘macht’?