persoonlijke vaardigheden

bouwen aan vertrouwen

Bureau Zuidema

Je wilt graag inzicht in de vraag hoe vertrouwen werkt in organisaties. Wat betekent vertrouwen eigenlijk? Je wilt weten hoe je op de juiste manier invloed kunt uitoefenen om het vertrouwen in jouw werkomgeving te versterken of te herstellen.

In de Masterclass Bouwen aan Vertrouwen krijg je inzicht in de bouwstenen die van belang zijn voor een goede samenwerking. Vertrouwen begint bij voorbeeldgedrag. Je leert wat je zelf kunt doen om een cultuur van vertrouwen te creëren en daarmee het functioneren van je team te verbeteren. Met behulp van het TrustWorksmodel® wordt duidelijk wat er in jouw organisatie, afdeling of projectteam moet gebeuren om dit doel te bereiken, en wat dit van jou als leidinggevende of professional vraagt.


  • Cultuur van vertrouwen creëren

  • Inzicht in de bouwstenen van vertrouwen

  • Handvatten voor jouw bijdrage aan werksfeer vol vertrouwen