persoonlijke vaardigheden

commerciële vaardigheden voor financials

Scope & Skills

PE-punten: ja

Acquisitievaardigheden is een verdere verdieping van de communicatieve vaardigheden van een (financieel) professional. Er wordt veel nadruk gelegd op de te stellen vragen. Deelnemers leren hoe zij in staat zijn om de echte behoefte om te zetten in een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze methode wordt door klanten niet als bedreigend ervaren en past bij de persoonlijkheid van een professional. Hierdoor zal het vertrouwen bij de klant verder toenemen, met als gevolg een maximale slagingskans bij potentiële opdrachten.


Doelstelling:

  • Als vakinhoudelijk professional weten hoe je opdrachten genereert

  • Gestructureerd een vragenmodel kunnen hanteren om tot de klantbehoefte te komen

  • Gesignaleerde knelpunten en kansen bespreekbaar kunnen maken

  • Praktijkgericht oefenen in een veilige omgeving