vakinhoudelijk

data analytics

Pluc!

Data heeft de toekomst. Hoe meer je beslissingen kunt nemen op basis van beschikbare data hoe beter de beslissing wordt. De ontwikkelingen binnen data analytics gaan dan ook razendsnel. Artificial Intelligence en machine learning, het zorgt voor een versnelling en een verbetering van de manier waarop we beslissingen nemen. Hoor er alles over in deze training.

De hoeveelheid data die we beschikbaar hebben groeit exponentieel. Dat biedt enorme kansen voor organisaties, want door meer op basis van data te werken komen organisaties tot betere beslissingen. Inzichten die we voorheen niet hadden, nieuwe verbanden en betere beslissingen dus. Ze liggen aan de horizon te wachten en verdiepen de rol die finance in organisaties kan vervullen. Neem regie op deze ontwikkelingen en leid de organisatie in de transitie naar een data gedreven organisatie.


Wat leer je tijdens deze training?

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van Data Analytics

  • Wat je met al die data en mogelijkheden kunt

  • Hoe je start met het toepassen van Data Analytics in je organisatie

  • Wat de ideale projectaanpak is voor een Data Analytics project