intervisies

de business controller, het maatschappelijk geweten van de organisatie?

Begeleiders: Pleun Strik en Marloes van der LindenWijzigingen in zowel financiering als verantwoording hebben er toe geleid dat de rol van de business controller binnen de publieke sector is verandert. Veel organisaties worstelen echter met deze transitie. Vaak wordt er naar de private sector gekeken als inspiratiebron en is de overtuiging dat de business controller dient uit te groeien als een volwaardig business partner. Hij of zij is het financiële geweten van de organisatie en moet beschikken over een flinke portie communicatieve vaardigheden, assertiviteit en politieke - en organisatie sensitiviteit om zo te kunnen opereren in een vraaggestuurde organisatie waarbij de financiële resultaten centraal lijken te staan.

Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat wanneer een private organisatie een fout maakt, deze door de markt kan worden afgerekend. Bij publieke organisaties is veel minder of helemaal niet het geval, de maatschappelijke functie maakt dat er geen sprake is van echte vraag en aanbod en de lange termijn blijven prevaleren. Een consequentie hiervan is dat zij hierdoor vaak een wat meer rigide bedrijfsvoering hanteren. Zo wordt voor het sturen op projecten en initiatieven nog te vaak geleund op de klassieke aanpak en – budgettering waarbij men, vreemd genoeg, het nut voor de organisatie en maatschappij nog wel eens uit het oog verliest.

De vraag die hierbij gesteld kan worden is ‘wat is hier de rol van de business controller’. Wordt er slechts advies gegeven en de budgetten bewaakt of kijkt de business controller over de eigen afdeling en organisatie heen en wijst hij of zij het management en de organisatie op haar maatschappelijk belang en de consequenties die deze projecten en initiatieven hierop hebben. Hoewel het behartigen van het maatschappelijk belang steeds meer een hot topic is binnen publieke organisaties, is het echter niet iets waar de business controller zich dagelijks mee bezig houdt. Dit terwijl deze toch vaak aan tafel zit en beslissende input geeft voor te nemen besluiten. Een ideale uitgangssituatie om ook de maatschappelijk bewustwording naar voren te brengen.

Het doel van deze intervisie is om samen, en aan de hand van een eigen casus, de mogelijkheden te verkennen om deze bewustwording te creëren zowel bij de andere controllers als het management. Denk hierbij aan vraagstukken als ‘hoe maak je het maatschappelijk belang zichtbaar in de stuurinformatie of hoe keer je een management discussie van budget naar het belang.