top of page

persoonlijke vaardigheden

De controller als Business Partner

Scope & Skills | vrijdag 31 maart

In toenemende mate wordt van controllers verwacht dat zijn in staat zijn om als business partner voor het management op te treden. Dit vraagt niet alleen om vakkennis maar ook kennis van bedrijfsprocessen en de nodige creativiteit. Er wordt echter veel energie gestopt in het bewandelen van de gebaande paden zonder te kijken of er alternatieven zijn die meer rendement opleveren.

Dit vraagt om een omslag in het denken van de controller, waarbij men de kansen die volop aanwezig zijn ziet en benut. Bovendien is het essentieel dat een controller zich beter kan inleven in zijn collega’s en draagvlak weet te realiseren. Deze zaken vormen het uitgangspunt voor de training de controller als businesspartner.


Doelstelling
- Meer kansen zien en grijpen
- Procesmatig kunnen denken en onderlinge verbanden leren zien
- Problemen in breder perspectief kunnen zien
- Beter samenwerken met interne klanten
- Beter communiceren en de juiste vragen stellen
- Inzicht in de eigen gedragsstijl
- Beter kunnen overtuigen


Resultaten
- Adviesrol bij opdrachtgevers realiseren
- Overtuigen op basis van vragen stellen
- Meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht
- Beter draagvlak weten te creëren

bottom of page