intervisies

de invloed van structureel thuiswerken op de business controller

Begeleider: Maciej Boomsma

Structureel thuiswerken heeft invloed op het werk en de processen bij onze opdrachtgevers. Steeds meer werkgevers geven aan dat ze willen vasthouden aan (gedeeltelijk) thuiswerken, oftewel hybride werken. Dit betekent dat overleggen deels digitaal blijven plaatsvinden, mensen structureel thuis blijven werken en het praatje bij de koffieautomaat minder vaak voorkomt.

Deze veranderende manier van werken roept ook vragen op voor ons als (interim) business controllers:

  • · Hoe leer je een nieuwe organisatie snel kennen?

  • · Hoe beschik je over voldoende informatie om effectief te kunnen adviseren?

  • · Is het nodig om de manier waarop je werkt aan deze nieuwe realiteit aan te passen?

In mijn afstudeeronderzoek voor de RC-opleiding ga ik pogen antwoorden te formuleren op bovenstaande vragen. De conclusies hieruit ga ik kort met jullie delen maar ik wil het vooral hebben over jullie eigen ervaringen met structureel thuiswerken. Tegen welke uitdagingen ben je aangelopen? Hoe ben je hiermee omgegaan? Welke lessen heb je hieruit getrokken? En welke uitdagingen heb je nog niet helemaal kunnen oplossen?