persoonlijke vaardigheden

debatteren/overtuigingskracht

Boertien Vergouwen Overduin

PE-punten: nee

Er wordt tijdens deze ééndaagse training ondermeer aandacht besteed aan:

• Basistechnieken van het overtuigen

• Het overtuigend presenteren van een mening of een betoog

• Kort, bondig en krachtig formuleren 

• Het gebruiken en doorzien van retorische technieken

• Houding, stemgebruik en non-verbale communicatie 

• Krachtig reageren op vragen

• Resultaat bereiken in een debat-of overlegsituatie

• Argumenten ontkrachten en weerleggen


Na afloop van de training ben je in staat om overtuigender te communiceren, kort en krachtig jouw mening te verwoorden en bezit je een vergroot inzicht in overtuigingstechnieken die toepasbaar zijn in de persoonlijke werksituatie. Ook weet je jouw mening en adviezen steviger te presenteren zodat de impact hiervan toeneemt.