persoonlijke vaardigheden

empathy & emotions

Nonons

Doel: Medewerkers kennen het verschil tussen empathie en sympathie en weten hoe zij dit laten zien in hun relatie met de ander. Ze weten emoties te herkennen, te spiegelen en te benoemen bij zichzelf en de ander. Door empathie in te zetten wanneer dat nodig is, weten zij verbinding aan te gaan met de ander. Uitgangspunt bij deze training is: bewustwording van de eigen valkuilen en het ontwikkelen van praktische vaardigheden om verbinding te maken en om te gaan met emoties


Empathie

Wat is het verschil tussen empathie en sympathie? Middels praktische oefeningen ervaren de deelnemers de verschillen en de effecten van de inzetvan empathie versus sympathie. Wanneer zet je dit in? Hoe kun je dit gebruiken in je werk?


Emoties herkennen

Welke emoties zijn er eigenlijk allemaal? Hoe herken je een emotie bij de ander? Middels een speelse oefening met de acteur leren deelnemers verschillende afgeleide emoties (basisemoties: Bang, Boos, Bedroefd, Blij) bij de ander te herkennen, te benoemen en te spiegelen.


Over de Rooie

Wat doe je als iemand emotioneel wordt? Hoe kalmeer je iemand? Wat zijn effectieve interventies? Aan de hand van het model ‘Over de Rooie’ oefenen de deelnemers met het omgaan met emoties. Ze gebruiken interventies als; ruimte geven, stiltes, gevoelsreflectie, samenvatting, woorden herhalen, checkvraag.


Oefenen

Medewerkers bereiden een eigen gesprek voor en oefenen deze met de acteur. De trainer en acteur zorgen ervoor dat de deelnemer oefent met de elementen die voor hem/haar van belang zijn. Met zijn/haar gerichte feedback ontwikkelt de deelnemer een eigen actieplan.


Actieplan

Medewerkers maken een SMART actieplan om het geleerde in de praktijk te oefenen.