vakinhoudelijk

financiële scenarioplanning

Zijlstra PE programma

PE punten: ja

Scenarioplanning is een instrument waarbij je scnario’s ontwikkelt om de toekomst te verkennen. Dit met als doel in een organisatie beslissingen effectiever en efficienter te kunnen nemen. Van de public controller wordt in toenemende mate een actieve rol verwacht bij scenarioplanning, waarbij deze functionaris bij uitstek wordt geacht in staat te zijn een koppeling te leggen tussen de strategische doelstellingen, scenario’s die zich kunnen voordoen en de financiele implicaties.


Tijdens deze dag worden niet alleen technieken op het vlak van scenarioplanning besproken, maar gaan de deelnemers ook aan de slag met de praktische uitwerking daarvan.