intervisies

impact hebben zonder mandaat

Begeleider: Marco Roobol

Als Public Controller heb je m.n. een adviserende rol richting het lijnmanagement van de organisatie waarin je werkzaam bent en heb je zelf niet het mandaat om besluiten te nemen. Wanneer je wilt dat besluiten genomen worden, zal je in staat moeten zijn om anderen te overtuigen van jouw gelijk.

Het mandaat om besluiten te nemen ligt bij het lijnmanagement. Voor een Public Controller is het dus zaak dat hij/zij in goede verbinding staat met het lijnmanagement en goed weet wat er speelt. Daarnaast vraagt het om een advies goed onder woorden te kunnen brengen, waarbij de nut en noodzaak voor een lijnmanager (wat heeft die eraan?) duidelijk zijn. Los van het goed onder woorden kunnen brengen, gaat het er ook om dat je o.a. doorhebt hoe de formele en informele besluitvormingslijnen lopen, dat je inzicht hebt in waar het primair proces wat aan heeft en waar niet (dus geen eenzijdig bedrijfsvoering advies en/of financieel advies) en timing.

In de intervisie sessie is het de bedoeling om casussen met elkaar te delen waarin we goed in staat waren om ons advies over te brengen en welke vervolgens ook gevolgd werden en casussen waar dat juist niet zo goed lukte. Samen met elkaar proberen we er vervolgens een aantal rode draden uit te halen die behulpzaam zijn of juist helemaal niet.