top of page

vakinhoudelijk

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Groep | 14 en 21 april

In samenwerking met de Lean Six Sigma Groep organiseert Public Search in 2023 een twee-daagse Orange-Belt-training. Wat dat is? Kort en goed: een Orange-Belt-training is een ‘les in veranderen’. Anders gezegd: een opleiding in continu verbeteren. Of in streven naar perfectie, het is maar hoe je het wilt noemen.


Orange Belt, wat is dat?

Een Orange Belt is een training in diverse filosofieën en methodieken om te veranderen. En waar ik net ‘veranderen’ schreef, had ik ook ‘verbeteren’ kunnen gebruiken. De training duurt twee dagen en geeft een goed beeld van wat veranderen volgens Lean (en) Six Sigma en Agile is, wat je ermee kunt en hoe je het toepast.


Tijdens de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Er wordt een spel gespeeld, waarin de deelnemers het in de theorie behandelde in de praktijk brengen. Na afloop van de training kan de deelnemer kleine verbeterprojecten leiden en bijdragen aan grote(re).


Een aanmelding voor een Orange-Belt-training betekent wat ons betreft veel meer dan alleen maar wat lessen volgen. In tegendeel: de deelnemer brengt het geleerde in de praktijk en voegt daarmee direct waarde toe voor (de klanten van) Public Search.

bottom of page