persoonlijke vaardigheden

lerend evalueren

Zijlstra PE Programma

Meer en meer wordt binnen de overheid ingezet op lerend evalueren. Hierbij gaat het om het niet alleen achteraf toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid, maar juist al tijdens het proces leren en tussentijdse bedoelde en onbedoelde effecten, waarmee ook de onderliggende beleidstheorie aangescherpt en doorontwikkeld kan worden. Dit vraagt een lerende aanpak en een contex die ruimte geeft om daadwerkelijk te kunnen leren