intervisies

onderstromen

Begeleider: Carolien Volten

Directies, leidinggevenden en managers besteden vaak het overgrote deel van hun tijd aan het managen van de bovenstroom. Er wordt beleid ontwikkeld en er worden beleidsnotities worden geschreven. De visie moet verhelderd worden. De gewenste resultaten moeten worden omgezet in doelstellingen. En de doelstellingen moeten wel SMART zijn. Met tal van rationaliteit wordt aan die 10% van de ijsberg gedrukt en gesjord om de zaak in beweging te krijgen. Echter: vaak lukt het niet!  Dat deel dat onder water zit (90%) komt namelijk niet in beweging door te trekken aan die 10% (boven water). De kracht van de onderstroom komt duidelijker dan ooit naar voren als een organisatie een verandertraject in gaat. Voor het bewerkstelligen van veranderingen in het gedrag, is het van belang om de aandacht te richten op de items onder de ijsberg. Het gebied van het onuitgesprokene, het onzichtbare en het onbewuste. Het is dat deel waar vaak het minst over gesproken wordt of wat binnen veel organisaties niet uitgesproken wordt. Hoe breng je deze inzichtelijk in een nogal gespannen werkomgeving. En waarom werken veranderingen niet door de bovenkant van de ijsberg aan te pakken?