top of page

persoonlijke vaardigheden

Organisatie en politieke sensitiviteit

NBA | vrijdag 6 oktober

Om als financial in het publieke domein dingen voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om je in het spel van macht en invloed te begeven. Hoe politieker de organisatie, hoe belangrijker het is de informele organisatie te doorgronden en het eigen gedrag af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen om dingen voor elkaar te krijgen.


Deze cursus is erop gericht om je praktische inzichten en handvatten aan te reiken om het machtsspel in je eigen organisatiecontext te doorgronden en de ideeën en tools te verschaffen om je beïnvloedingsmogelijkheden in dit spel te vergroten. Het bewustzijn van het begrip 'macht' staat centraal. Dit inzicht vormt de basis om impact te hebben en dingen voor elkaar te krijgen. Inzicht in de machtsdynamiek in de eigen omgeving, de wetmatigheden die zich voordoen en de mogelijkheden die daarin besloten liggen. Daarnaast is zelfbewustzijn ook onontbeerlijk: grip op je eigen verhouding tot het verwerven, gebruiken en uitbreiden van je eigen macht en invloed.


- inzicht opdoen in de begrippen macht & invloed en de logica van op macht georiënteerd gedrag

- kennis verkrijgen van de machtsbasis en machtsdynamiek in diverse typen organisaties

- begrijpen en doorgronden van de sociale structuur van de eigen organisatie-omgeving

- begrijpen en kunnen toepassen van de wetten van macht: hoe herken je macht en welk gedrag hoort bij macht en bij machtsstrijd?

- kennis en inzicht opdoen in de bronnen van macht en bewustwording van de mate waarin je daar persoonlijk gebruik van maakt


Inhoud

Na afloop van deze dag kun je het informele organogram van je afdeling of organisatie-onderdeel schetsen, heb je de tools om het krachtenveld te doorgronden en heb je de bouwstenen voor je actieplan.

De cursus is erop gericht om je naast bewustwording vooral de praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee je 'het spel' (beter) begrijpt en beheerst. Dit helpt je bij het effectief acteren zowel binnen je eigen organisatie, als in de keten waarin de organisatie opereert.

De cursus Organisatie en politieke sensitiviteit geeft je nieuwe perspectieven op de rol van macht, manieren om macht te krijgen en persoonlijke handvatten om invloed uit te oefenen.

bottom of page